Chính phủ hành động

Công bố hoạt động ứng dụng Chính quyền số Bình Dương

Bình Dương

Ứng dụng "Chính quyền số Bình Dương" là kênh tiếp nhận và tạo thuận lợi cho công chức, viên chức trong xử lý các dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị, tra cứu và khai thác các thông tin dữ liệu kịp thời.

TTXVN - Ngày 10/5, Lễ công bố hoạt động ứng dụng "Chính quyền số Bình Dương" đã được tổ chức tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Theo đó, ứng dụng "Chính quyền số Bình Dương" là kênh tiếp nhận và tạo thuận lợi cho công chức, viên chức trong xử lý các dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị, tra cứu và khai thác các thông tin dữ liệu kịp thời. Bên cạnh đó, ứng dụng này sẽ giúp thay đổi thói quen của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng thiết bị di động để xử lý công việc, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và giảm chậm trễ, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Công bố hoạt động Ứng dụng Chính quyền số Bình Dương. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Tính năng trên còn phân hệ thông tin gồm tin tức, tin tham khảo, dữ liệu điều hành. Về phân hệ xử lý công việc hàng ngày, lịch làm việc giúp theo dõi lịch dễ dàng, thông báo khi có thay đổi; thông báo khi có cuộc họp qua phòng họp không giấy; quản lý văn bản khi có các văn bản đến cần xử lý ngay hoặc chờ ký số, văn bản chưa xử lý sắp quá hạn sẽ được thông báo cảnh báo... để đảm bảo tỷ lệ văn bản xử lý đúng hạn. Đối với xử lý hồ sơ một cửa, khi các hồ sơ được nộp trên cổng dịch vụ công tỉnh hay quốc gia, cán bộ, công chức, viên chức được thông báo có hồ sơ cần xử lý và thông báo hoặc cảnh báo hồ sơ sắp quá hạn để thực hiện kịp thời. Về tiếp thu phản ánh qua tổng đài 1022, người dân có thể gửi thông báo trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức được phân công xử lý và giải quyết kiến nghị, xử lý, tra cứu và theo dõi các phản ánh.

Ứng dụng được xây dựng và hoàn thiện việc kết nối dữ liệu rời rạc tại các sở, ban, ngành, trở thành kho dữ liệu tập trung và tăng cường chủ động xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Với những tính năng hữu ích, ứng dụng Chính quyền số Bình Dương sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt thông tin kịp thời, tương tác, nhắc nhở, thực hiện nhiệm vụ, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số cũng như hoàn thiện khung pháp lý được Bình Dương chú trọng tổ chức thực hiện. Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Dương đã được hợp nhất với các tiện ích: Tra cứu hộ khẩu thông qua cơ sở dữ liệu dân cư, số hóa, trợ lý ảo, ký số trên Eform, ký số trên file PDF, thanh toán trên nền tảng dịch vụ công quốc gia, thanh toán nghĩa vụ thuế lĩnh vực đất đai, thanh toán trực tuyến đến cấp huyện, xã và rà soát, chuẩn hóa quy trình thủ tục và hệ thống báo cáo.

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh thu thập, kết nối dữ liệu và tích hợp lên hệ thống hơn 1.000 chỉ số ở 27 lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xây dựng, triển khai các hệ thống giám sát, điều hành về kinh tế - xã hội các cấp gồm hệ thống chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; hệ thống giám sát, điều hành chuyên ngành ở 13/19 sở, ban, ngành; 9/9 hệ thống giám sát điều hành cấp huyện.

Toàn tỉnh có 43.117 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 8.705 doanh nghiệp công nghệ số; 41.162 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thực hiện chuyển đổi số đang sử dụng các nền tảng số cho hoạt động của đơn vị mình. Qua thống kê, 82% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính hợp pháp khác; 89% người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông. Tỉnh đã thành lập 586 Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân trong công tác chuyển đổi số.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh yêu cầu tập trung củng cố các Tổ công nghệ số cộng đồng; khẩn trương thực hiện Đề án camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành số hóa nhanh các thủ tục hành chính, đặc biệt các ngành Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, nhằm cơ bản đáp ứng lộ trình giải quyết hồ sơ không giấy.

Đến ngày 30/6/2023, các sở, ngành, đơn vị phải hoàn thành bộ dữ liệu số./.


Huyền Trang

Xem thêm