Môi trường

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 12/10/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho ông Trần Hồng Thái (Ảnh: nguồn Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TTXVN -  Sáng 17/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 12/10/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy Văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chúc mừng tân Thứ trưởng Trần Hồng Thái; nhấn mạnh, với quá trình công tác, phấn đấu, rèn luyện qua nhiều vị trí khác nhau, Lãnh đạo và cán bộ công chức Bộ Khoa học và Công nghệ hy vọng, tin tưởng ông Trần Hồng Thái sẽ cùng với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác và chia sẻ vì công việc chung, vì sự phát triển của Bộ và của ngành Khoa học công nghệ.

Bộ trưởng cho biết, Bộ và ngành Khoa học Công nghệ đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp để khoa học và công nghệ đóng góp tích cực vào hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ Đại hội XIII; đồng thời, triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bám sát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn tới đặt ra yêu cầu công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước gắn với ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là những định hướng lớn, những nhiệm vụ chủ yếu đang đặt ra cho công tác tham mưu, lãnh đạo, điều hành của tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhận định, cụ thể hóa các nội dung công việc trên, từ giờ tới cuối năm, công việc của ngành, của Bộ Khoa học và Công nghệ còn rất bộn bề, cần tập trung hoàn thiện các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thông qua việc phối hợp với các ban của Đảng tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đối với việc xây dựng pháp luật, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ 2013 và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; tập trung rà soát, hoàn thiện pháp luật về cơ chế tự chủ cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ chế đầu tư, tài chính cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về các quy hoạch của ngành khoa học và công nghệ trong quy hoạch quốc gia, cần hoàn thiện quy hoạch các mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập, quy hoạch việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Trong triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, nhất là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cần khẩn trương hoàn thiện các khung chương trình, tổ chức đặt hàng các nhà khoa học; đồng thời, cần hoàn thiện các thông tư quản lý và thông tư về tài chính cho việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ này.

“Các nhiệm vụ trên đòi hỏi toàn hệ thống của chúng ta phải có quyết tâm cao độ, dám nghĩ, dám làm; đồng thời, cần siết chặt kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ. Chúng tôi đặt niềm tin, đồng chí Trần Hồng Thái sẽ nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phân công của Ban cán sự đảng Bộ, cùng với tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Bộ và của ngành”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao trọng trách mới; cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng của tập thể lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Ông Trần Hồng Thái khẳng định, với tình yêu học tập, nghiên cứu, giảng dạy, thực tiễn công tác về khoa học công nghệ, lễ trao quyết định Thứ trưởng là niềm vinh dự lớn không chỉ của cá nhân mà còn là niềm vui của những đồng nghiệp đồng hành cùng ông những năm qua. Song, đây cũng là trách nhiệm nặng nề trước Bộ trưởng và Ban Cán sự Đảng cũng như tập thể cán bộ, công chức ngành và cộng đồng các nhà khoa học. Ông Trần Hồng Thái cho biết, ông sẽ nỗ lực hết sức để cùng tập thể Bộ Khoa học và Công nghệ đưa lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển./.

Thu Phương

Xem thêm