Pháp luật

Công ty cấp thoát nước Kiên Giang có nhiều sai phạm trong sản xuất kinh doanh

Kiên Giang

Thanh tra tỉnh Kiên Giang yêu cầu Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 40,2 tỷ đồng và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý.

TTXVN - Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa thông báo kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang với nhiều sai phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2022.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Kiên Giang giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định của pháp luật 1 tập thể và kiểm điểm có hình thức kỷ luật 1 cá nhân; giao Công ty kiểm điểm có hình thức kỷ luật 6 cá nhân và kiểm điểm rút kinh nghiệm 12 cá nhân.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 40,2 tỷ đồng (đã nộp khắc phục hơn 38,3 tỷ đồng) và chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, những nội dung sai phạm gồm: Thỏa thuận mua nước sạch không báo cáo chủ sở hữu, không đảm bảo bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh, cao hơn giá bán nước sạch của công ty khác, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Công ty tiếp tục vi phạm pháp luật về đấu thầu, có dấu hiệu thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây thất thoát, lãng phí; quản lý không chặt chẽ hóa chất (PAC) và xuất khống 63.820 kg PAC và 150 kg Clo có dấu hiệu gây thất thoát tài sản nhà nước; đề nghị chi tiền thù lao không đúng quy định, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Trần Chiến Thắng cho biết, qua thanh tra, trong hoạt động sản xuất, Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang không xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, tuyển dụng nhiều dẫn đến dư người lao động; không xây dựng thang, bảng lương dẫn đến chi lương không đúng quy định. Từ năm 2018 - 2021, Công ty không xây dựng nhiều quy định quản lý chi tiêu nội bộ dẫn đến một số khoản chi không đúng trình tự thủ tục, mua hóa chất không đúng quy định về đấu thầu gây lãng phí; quản lý sử dụng hóa chất không chặt chẽ để thất thoát; không cân đối nguồn vốn khi thực hiện đầu tư dẫn đến tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính.

Công ty không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước, hợp đồng mua nước sạch với giá cao hơn giá nước sạch của công ty khác, cao hơn giá nước bán lẻ tại một số khu vực, không báo cáo chủ sở hữu gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, chi sai quy định tiền thù lao từ nguồn đầu tư ngoài làm giảm nguồn thu của Công ty… Việc này dẫn đến hầu hết chi phí tăng qua các năm từ 2018 - 2022, lợi nhuận sau thuế giảm liên tục từ 2018 - 2021, năm 2022 tăng so với năm 2021 nhưng chưa nhiều.

Theo đó, đối với mua sắm, quản lý, sử dụng PAC, Công ty không chấn chỉnh sai phạm sau thanh tra trước đó, tiếp tục vi phạm pháp luật về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, mua PAC cao hơn sản phẩm cùng loại, cùng xuất xứ Việt Nam tại cùng thời điểm, có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí; quản lý PAC không chặt chẽ để thất thoát 63.820 kg PAC và 150 kg Clo.

Đối với đầu tư tài chính dài hạn (đầu tư ngoài), Công ty nhận cổ tức bằng cổ phiếu 122.762 cổ phiếu nhưng không theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh báo cáo tài chính. Việc đầu tư vào Công ty cổ phần Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á - MeKong Rạch Giá bị lỗ nhưng Công ty không trích lập dự phòng rủi ro đầu tư tài chính. Công ty không yêu cầu người đại diện phần vốn góp của công ty báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công ty có vốn góp của công ty nhà nước, không báo cáo chủ sở hữu để xử lý thu hồi số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Công ty không nộp vào ngân sách nhà nước nguồn thu từ dịch vụ thoát nước từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 số tiền hơn 37,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang còn nhiều những sai phạm khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Lê Huy Hải

Xem thêm