Pháp luật

Cưỡng chế thu hồi hơn 5,1 ha đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ dự án, ngày 18/5, UBND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại phường Hội Hợp đối với 4 hộ/5,13 ha.

UBND thành phố VĨnh Yên tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

TTXVN - Sáng 18/5, UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 5,1 ha đất của các hộ dân tại đầm ngoài Bờ Vòng, gò Bờ Đè, Đồng Mé… thuộc phường Hội Hợp để triển khai dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, đúng theo quy định của pháp luật.

Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 và được chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 26/5/2015. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2017. Dự án bắt đầu thực hiện công tác bồi thường từ năm 2017. Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án tại thành phố Vĩnh Yên: 58,94 ha. Khu đất thực hiện dự án có nhiều nơi là vùng trũng, lân cận có ao hồ, người dân đang sử dụng sản xuất nông nghiệp.

Việc thu hồi đất theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trước ngày cưỡng chế thu hồi (16/5), dự án đã thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng là 51,37 ha/585 hộ. Số hộ còn lại chưa nhận tiền là 13 hộ với 7,25 ha.

Đối với các hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ trên, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Hội Hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lần vận động tuyên truyền các hộ chấp hành chủ trương của Nhà nước, nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao đất. Tuy nhiên, các hộ trên vẫn không chấp hành, có hộ cho rằng đơn giá hỗ trợ bồi thường đất đai khi thu hồi còn thấp, giá cả chưa thỏa đáng, vẫn muốn giữ đất để canh tác, sản xuất và chưa bàn giao đất…

Hiện trường cưỡng chế, thu hồi đất. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ dự án, ngày 18/5, UBND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại phường Hội Hợp đối với 4 hộ/5,13 ha. Trong quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, người dân không có hành vi lôi kéo kích động, ngăn cản, chống đối người thi hành công vụ.

Thành phố Vĩnh Yên tiếp tục vận động, tuyên truyền một số ít hộ dân còn lại có đất trong phạm vi dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (các hộ khác có diện tích nhỏ lẻ, phân tán tổng diện tích còn lại hơn 2 ha), chấp hành nghiêm túc chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho nhà nước, nhà đầu tư để thực hiện dự án nhanh chóng, hiệu quả…/.

Nguyễn Trọng Lịch

Xem thêm