Khoa học

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ truyền hình.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng Bằng khen cho FPT Telecom vì những đóng góp vào sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. (Nguồn: CTV/Vietnam+)

TTXVN- Theo công văn 31/TTg-KGVX ngày 11/2/2023, xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Viễn thông FPT có vốn đầu tư nước ngoài được cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 0,002%.

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan có giải pháp thoái vốn đầu tư nước ngoài trong công ty về tỉ lệ 0% trong quá trình cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp phép theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo đúng quy định pháp luật.

*Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet hàng đầu khu vực.

Thành lập ngày 31/1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam - TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của internet tại Việt Nam./.

Đình Phương

Xem thêm