Khoa học

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

TP. Hồ Chí Minh

Các sửa đổi đặt mục tiêu làm sao để doanh nghiệp tham gia sâu rộng hơn vào quá trình nghiên cứu, nhất là những dự án sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ.

TTXVN - Sửa đổi hành lang pháp lý hướng tới tạo điều kiện đơn giản hóa về thủ tục để khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia. Nội dung này được nêu ra tại Hội thảo “Đổi mới quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia” do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều 10/2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, những nội dung chính của các sửa đổi lần này là tạo điều kiện đơn giản hóa về thủ tục thực hiện cho các bên tham gia, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phối hợp thực hiện cùng các viện trường, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm liêm chính học thuật. Quy định sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu đã hình thành và tạo ra cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện tái cơ cấu các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia cho giai đoạn tới năm 2025 và 2030. Các nhiệm vụ này bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và quan điểm chỉ đạo lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học là các chủ thể nghiên cứu mạnh.

Việc tái cơ cấu đã chú trọng thu hút nguồn lực xã hội đặc biệt là từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp; bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện cho khoán sản phẩm và hậu kiểm, gắn kết chặt chẽ với thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và sản phẩm đầu ra…

Ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, mục tiêu sửa đổi lần này làm đơn giản hóa các quy định nhưng trường hợp nào cần những quy định kỹ lưỡng thì phải đảm bảo. Bên cạnh đó, các sửa đổi đặt mục tiêu làm sao để doanh nghiệp tham gia sâu rộng hơn vào quá trình nghiên cứu, nhất là những dự án sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ. Muốn doanh nghiệp tham gia phải tạo điều kiện thuận lợi cho họ ngay từ ban đầu.

Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cơ bản hoàn thiện việc tái cơ cấu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 16 chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, gồm hai chương trình thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt. Bộ đã phê duyệt 17 Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và 2021 - 2030; phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện dự thảo 5 thông tư liên quan.

Trên cơ sở lấy ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp lần này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ sớm hoàn thiện sửa đổi các quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia ngay trong Quý I/2023, qua đó tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình giai đoạn 2021 - 2030, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.


Tiến Lực

Xem thêm