Môi trường

Công ty thi công dự án đô thị đổ đất đá xuống vịnh Hạ Long gây ô nhiễm môi trường

Quảng Ninh

Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề nghị các cơ quan chức năng xử phạt nghiêm hành vi vi phạm về môi trường đối với đơn vị thi công Dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả đổ đất trực tiếp xuống vịnh Hạ Long.

Hiện trường dự án đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 6/11, Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Cẩm Phả kiểm tra hiện trường dự án Khu đô thị tại khu 10B phường Quảng Hanh, thành phố Cẩm Phả, vì có thông tin đơn vị thi công dự án đã đổ đất đá xuống vịnh Hạ Long.

Kết quả kiểm tra ngày 6/11, Đoàn kiểm tra liên ngành nhận định, đơn vị tiếp tục đổ đất trực tiếp xuống vịnh Hạ Long. Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã đề nghị các cơ quan chức năng xử phạt nghiêm hành vi vi phạm về môi trường, yêu cầu chủ dự án thực hiện khắc phục hậu quả, triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường và báo cáo các cơ quan chức năng thẩm định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ dự án

Trước đó, ngày 19/9, phát hiện tình trạng dự án không tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, đổ đất trực tiếp không có kè vây xuống khu vực biển thuộc vùng đệm Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Khu bảo bảo vệ II của Di tích quốc gia đặc biệt vịnh Hạ Long gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái vịnh Hạ Long, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã có văn bản số 831/BQLVHL-NVNC ngày 20/9/2023 phản ánh tình trạng này gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá và Thể thao, UBND thành phố Cẩm Phả.

Nhận được thông tin phản ánh của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, ngày 21/9/2023 Sở Văn hoá và Thể thao đã có văn bản số 2493/SVHTT-QLDS gửi UBND thành phố Cẩm Phả đề nghị kiểm tra thông tin liên quan đến triển khai dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Đồng thời, ngày 27/9/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý vịnh Hạ Long và UBND thành phố Cẩm Phả tổ chức buổi kiểm tra xác minh nội dung phản ánh về tình tình triển khai thực hiện dự án đồng thời yêu cầu chủ dự án thực hiện nghiêm một số giải pháp khắc phục tình trạng ảnh hưởng đến Di sản (văn bảo số 5372/TNMT-BVMT ngày 04/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về hoạt động hoạt động thi công Dự án Khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả của Công ty TNHH Đỗ Gia Capital).

Ngày 10/10, Công ty TNHH Đỗ Gia Capital đã có báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục về hồ sơ, biện pháp thi công để bảo vệ môi trường tại văn bản số 10.10/BC-DGC ngày 10/10/2023 về việc báo cáo các nội dung khắc phục theo văn bản số 5372/TNMT-BVND ngày 04/10/2023.

Ngày 19/10, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình triển khai thực hiện dự án, các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án.

Trong thời gian 10 ngày trở lại đây, dự án tiếp tục có tình trạng vi phạm đổ đất trực tiếp xuống vùng triều không có biện pháp bảo vệ môi trường gây đục nước, nguy cơ ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường sinh thái vịnh Hạ Long.../.

PV

Xem thêm