An sinh

Đà Nẵng đẩy mạnh phục hồi thị trường lao động sau dịch COVID-19

Đà Nẵng

Để tiếp tục thúc đẩy thị trường lao động phát triển, Đà Nẵng đang tập trung thực hiện các giải pháp về giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn.

TTXVN - Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: Sau hơn hai năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, hiện nay, dịch đã được khống chế và các hoạt động dần ổn định trở lại bình thường. Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại. Để tiếp tục thúc đẩy thị trường lao động phát triển, tạo điều kiện cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm, Sở đang tập trung thực hiện các giải pháp về giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn.

Sở sẽ tập trung phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để khuyến khích người lao động trong các khu công nghiệp quay lại làm việc. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện việc thu thập và cập nhật thông tin cung - cầu lao động theo Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nắm bắt thông tin và điều tiết cung - cầu lao động, trong đó chú trọng đến việc đưa phần mềm kết nối giải quyết việc làm vào hoạt động, trên cơ sở này phân tích, đánh giá cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động, dự báo nguồn nhân lực cung ứng cho thị trường lao động trước mắt và lâu dài. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm online; triển khai tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ tại 3 địa điểm thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố…

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, đơn vị quan tâm phối hợp giải quyết tốt các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chú trọng tiêu chí đào tạo lại để đưa lao động sớm trở lại thị trường lao động. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, thiếu việc làm chuyển sang tự tạo việc làm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo việc làm mới cho người lao động được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác dạy nghề, chuyển đổi ngành nghề cho người lao động; nhất là tập trung vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực…

Về quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp và vấn đề tiền lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng kế hoạch hướng dẫn doanh nghiệp, người sử dụng lao động rà soát và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động, thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định trong nội quy, quy chế của doanh nghiệp, nhất là nội dung liên quan đến tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi của người lao động... Sở yêu cầu doanh nghiệp, người sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm chia sẻ khó khăn đối với người lao động lúc ốm đau, thai sản.

Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc có kết quả, Sở sẽ chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Bảo hiểm xã hội tăng cường kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về lao động và Bảo hiểm xã hội; đồng thời khẩn trương giải quyết khiếu nại, kiến nghị bức xúc của người lao động nếu có, không để đối tượng phản động, chống đối lợi dụng để kích động ngừng việc tập thể, đình công xảy ra.

Từ tháng 1 đến ngày 10/5/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động phục hồi thị trường lao động phát triển trở lại, tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm như, tổ chức được 16 phiên giao dịch việc làm, số lượng doanh nghiệp tham gia là 1.663 đơn vị, đã giải quyết được 1.287 lao động có việc làm./.

Trần Lê Lâm

Xem thêm