An sinh

Phòng, chống đuối nước trẻ em

Tình trạng đuối nước thương tâm ở trẻ em khi hè về đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi các cấp, các ngành, gia đình và xã hội cần quan tâm tới việc quản lý, giáo dục kỹ năng cho trẻ.

Phòng chống đuối nước trẻ em
Phòng Văn hóa - Xã Hội

Xem thêm