An sinh

Phú Yên: Kiến nghị xem xét giải quyết hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Phú Yên

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên giải quyết chế độ ốm đau cho 5.463 lượt lao động nghỉ ốm do mắc COVID-19, tổng cộng 37.560 ngày với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

TTXVN - Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết đã có kiến nghị với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xem xét giải quyết hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP cho gần 5.000 lao động.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 4.546 lao động đang làm việc tại 61 đơn vị tự chủ một phần tài chính thuộc tỉnh Phú Yên. Những người này thuộc nhóm đối tượng mở rộng được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí dự kiến cần phải chi hỗ trợ là hơn 14 tỷ đồng.

Chị Trương Thị Như Nguyện (thành phố Tuy Hòa) đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập chia sẻ: Trong dịch COVID-19, ít nhiều chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cơ quan có một phần kinh phí phải tự chủ. Bên cạnh đó, đây là quyền lợi mà người lao động được hưởng theo đúng Nghị quyết của Chính phủ. Vì thế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần sớm giải quyết chế độ hỗ trợ để người lao động không bị thiệt thòi.

Ngoài nhóm đối tượng trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên cũng có kiến nghị giải quyết quyền lợi cho 251 người dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (nộp hồ sơ đề nghị hưởng từ ngày 20/12/2021 đến 31/12/2021). Kinh phí thực hiện chi trả khoảng 5 tỷ đồng.

Ông Hồ Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết: Ngày 24/12/2021, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo các địa phương trong đó có Phú Yên tạm dừng giải quyết chế độ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP vì gói hỗ trợ 30.000 tỷ đã hết kinh phí. Do vậy, gần 5.000 người này mặc dù đã có hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng chưa thể chi trả được. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên đã kiến nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xem xét tiếp tục thực hiện giải quyết hỗ trợ cho số đơn vị và người lao động đã nộp hồ sơ đến ngày 20/12/2021 nhưng chưa được giải quyết.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ cho 31.548 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 76 tỷ đồng và 7.844 lao động có bảo lưu thời gian bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên giải quyết chế độ ốm đau cho 5.463 lượt lao động nghỉ ốm do mắc COVID-19, tổng cộng 37.560 ngày với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng./.

Xuân Triệu

Tin liên quan

Xem thêm