Thời sự

Đại học Quốc gia Hà Nội phát huy tiềm lực tham gia tư vấn, xây dựng chính sách cho Đảng

Đại học Quốc gia Hà Nội cần xem việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: nguồn VNU)

TTXVN - Chiều 3/11, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu đã làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trọng tâm của buổi làm việc là đánh giá nhiệm vụ nghiên cứu khoa học lý luận chính trị ở Đại học Quốc gia Hà Nội, xác lập cơ chế làm việc thường niên giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Hội đồng Lý luận Trung ương.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết: Đại học Quốc gia Hà Nội có truyền thống gần 50 năm liên tục tham gia đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị, tự khẳng định mình là một trong những trung tâm lớn và có uy tín cao ở cả Việt Nam và nước ngoài. Đại học Quốc gia Hà Nội có các đơn vị đào tạo và nghiên cứu về khoa học cơ bản như: Triết học, Tôn giáo, Nhân học, Lịch sử và Chính trị học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế học, Luật, Xã hội học… Đây là những đơn vị đào tạo và nghiên cứu trực tiếp liên quan tới lĩnh vực lý luận chính trị và đào tạo lý luận của Đảng.

Từ năm 1986, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được giao nhiệm vụ đào tạo và tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội còn có các ngành như: Việt Nam học, Sử học, Quốc tế học, Tâm lý học, Khoa học quản lý, Văn học, Ngôn ngữ học, Kinh tế chính trị… cũng là thế mạnh, đã được kiểm chứng và khẳng định uy tín cao ở trong nước, quốc tế với nhiều thành tựu, đóng góp nổi bật.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân khẳng định tầm quan trọng của công tác tư vấn chính sách về khoa học lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang tập trung đầu tư các nhóm nghiên cứu, đặc biệt là nhóm nghiên cứu mạnh, chuyên sâu để liên kết và tư vấn mang tính liên ngành. Đồng thời, phát huy thế mạnh của các nhà khoa học trẻ đang công tác trong nhiều lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội rất mong muốn nhận được các ý kiến trao đổi, đóng góp và đề xuất các cơ hội, nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu, đào tạo về lý luận chính trị, các nhiệm vụ cụ thể cũng như các nhiệm vụ mang tính đường lối, chiến lược của Đảng trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: nguồn VNU)

Phát biểu buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những thành tựu mà Đại học Quốc gia Hà Nội đóng góp cho nền giáo dục nước nhà. Đại học Quốc gia Hà Nội với bề dày lịch sử, đội ngũ đông đảo các nhà khoa học đầu đàn, trình độ cao và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng hiện đại cùng cơ chế chính sách mới cần chủ động, tích cực hơn, tham gia hiệu quả hơn nữa vào việc tư vấn, xây dựng chính sách cho Đảng dựa trên các luận cứ khoa học.

Để Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng đóng góp vào hoạt động phát triển lý luận và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội phát huy tâm huyết, trí tuệ, tập trung đánh giá kết quả và tác động của những công trình nghiên cứu khoa học, nhất là các nghiên cứu liên ngành, báo cáo kiến nghị, dự báo tình hình, tham mưu tư vấn chính sách lớn cho Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cần đề xuất cơ chế phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan của Đảng để tổ chức các hội thảo, hội nghị, báo cáo chuyên đề nhằm đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như các đường lối, chính sách mang tính chiến lược của Đảng.

Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tăng cường kết nối, hình thành một số nhóm nghiên cứu chuyên sâu mạnh, các nhóm nghiên cứu liên ngành về mọi lĩnh vực hàng đầu và tiêu biểu của Việt Nam. Đặc biệt, đơn vị cần tập trung nghiên cứu tư vấn, phản biện các chính sách liên quan đến chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, năng lượng mới thích ứng với biến đổi khí hậu; vấn đề dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh hiện nay.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Đại học Quốc gia Hà Nội cần xem việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Cuộc làm việc này là tiền đề cho sự phối hợp chặt chẽ hơn và thiết thực hơn giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các cơ quan của Đảng trong thời gian tới./.

Việt Hà

Tin liên quan

Xem thêm