Giáo dục

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng thế giới

Hai nhóm lĩnh vực mới của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng là: Sức khỏe lâm sàng (Clinical and Health) và Giáo dục (Education).

8 nhóm lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng. (Ảnh: nguồn VNU)

TTXVN - Ngày 26/10, Tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực – World University Ranking by Subjects 2024 (THE WUR by Subjects 2024). Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 nhóm lĩnh vực đào tạo. Ở kỳ xếp hạng 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng so với kỳ xếp hạng 2023, nâng số lượng nhóm lĩnh vực được xếp hạng lên 8/11 nhóm lĩnh vực.

Hai nhóm lĩnh vực mới của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng là: Sức khỏe lâm sàng (Clinical and Health) và Giáo dục (Education). Trong đó, nhóm lĩnh vực Giáo dục (Education) lần đầu tiên được THE đánh giá và đạt được thứ hạng 401 – 500 thế giới, là cơ sở giáo dục đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng. Nhóm lĩnh vực Sức khỏe và lâm sàng (Clinical and Health) cũng lần đầu tiên được THE đánh giá và có thứ hạng 601 – 800.

Vị trí cụ thể các nhóm lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ xếp hạng 2024 như sau: Giáo dục (Education) xếp hạng 401 – 500; Khoa học xã hội (Social Sciences) xếp hạng 501 – 600; Y tế lâm sàng và Sức khoẻ (Clinical and Health) xếp hạng 601 – 800; Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) xếp hạng 601 – 800; Khoa học sự sống (Life Sciences) xếp hạng 801 – 1000; Khoa học máy tính (Computer Sciences) xếp hạng 801 – 1000; Kỹ thuật (Engineering) xếp hạng 801 – 1000; Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) – xếp hạng 801 – 1000.

Nhóm lĩnh vực Y tế lâm sàng và Sức khoẻ (Clinical and Health), cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, có 4 cơ sở đào tạo khác của Việt Nam được xếp hạng là: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Huế.

Nhóm lĩnh vực Khoa học xã hội (Social Sciences) và nhóm lĩnh vực Kinh doanh – Kinh tế (Business and Economics), Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 3 cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam được xếp hạng là: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhóm lĩnh vực Khoa học máy tính (Computer Science) và nhóm lĩnh vực Kỹ thuật (Engineering), Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 4 cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam được xếp hạng gồm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nhóm lĩnh vực Khoa học Sự sống (Life sciences), nhóm lĩnh vực Khoa học vật lý và tự nhiên (Physical sciences), Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 5 cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam được xếp hạng là: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

THE World University Ranking by Subject sử dụng các nguồn dữ liệu được lấy từ khảo sát do THE thực hiện, cơ sở dữ liệu Scopus (thuộc Nhà xuất bản Elsevier) và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp. Ở kỳ xếp hạng 2024, THE đã sử dụng bộ tiêu chí mới (THE WUR 3.0) bao gồm 18 tiêu chí đánh giá với trọng số được điều chỉnh để phù hợp với từng nhóm lĩnh vực riêng lẻ (tăng 5 tiêu chí so với THE WUR 2.0 ở các kỳ xếp hạng trước) ở 5 nhóm tiêu chí: Giảng dạy (Teaching); Môi trường nghiên cứu (Research Environment); Chất lượng nghiên cứu (Research Quality); Chuyển giao công nghệ (Industry) và Mức độ quốc tế hóa (International Outlook)./.

Việt Hà

Xem thêm