Thời sự

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn

Bắc Kạn

Đoàn kiểm tra làm việc về các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 1/11, Đoàn kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Đoàn kiểm tra làm việc với các nội dung: Thống nhất, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã thông qua nội dung Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Dự thảo Báo cáo kiểm tra đã đánh giá toàn diện, đầy đủ kết quả thực hiện của tỉnh Bắc Kạn. Dự thảo Báo cáo cũng đánh giá trong quá trình thực hiện, Bắc Kạn có 5 nhóm ưu điểm, 5 nhóm hạn chế, 3 nhóm nguyên nhân khách quan và 4 nhóm nguyên nhân chủ quan.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đều thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra và đóng góp thêm các ý kiến, kiến nghị như: Xem xét việc giao biên chế gắn với đề án vị trí việc làm theo định mức khung; tỉnh khó thành lập các trường công lập vì vậy cần xem xét việc cắt giảm biên chế viên chức, tránh nguy cơ thiếu giáo viên; quan tâm tới công tác tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số rất ít người tại địa phương; phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong tham mưu về công tác cán bộ nữ…

Về phía địa phương, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cũng có nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất về việc giảm biên chế, tuyển dụng cán bộ dân tộc thiểu số rất ít người tại địa phương, tỷ lệ viên chức ở miền núi…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, Đoàn kiểm tra đã làm việc rất trách nhiệm, nghiêm túc; địa phương phối hợp chặt chẽ để có Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra rất đầy đủ, toàn diện, làm rõ các nguyên nhân và kiến nghị cụ thể, có nhiều nội dung xem xét, kiến nghị kể cả lĩnh vực kinh tế, xã hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Bắc Kạn có nhiều cách làm mới cần được làm nổi bật thêm trong Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra như: Cách thức quán triệt nghị quyết; ban hành kịp thời kế hoạch, đề án, chương trình thực hiện; tỉnh chú trọng việc triển khai thực hiện nghị quyết, rà soát, bảo đảm chất lượng công tác cán bộ; quan tâm sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, Bắc Kạn còn có những bất cập như: Nhận thức về công tác cán bộ ở một số cấp ủy chưa cao, chưa thật sự tin tưởng phân công, giao việc cho cán bộ trẻ; năng lực của đội ngũ cán bộ của tỉnh còn khiêm tốn, thiếu tính chủ động trong đề xuất, kiến nghị; còn thiếu và khó khăn trong thu hút cán bộ chuyên môn sâu, trình độ cao…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Bắc Kạn sớm có giải pháp sắp xếp, bố trí, quy hoạch, xây dựng kế hoạch để bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong thời gian tới. Tỉnh cũng cần quan tâm giám sát chuyên đề công tác tuyển dụng cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ trong quy hoạch sớm, lựa chọn những chuyên đề cập nhật phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tỉnh cũng nghiên cứu mạnh dạn, cân nhắc thí điểm cấp trưởng chịu trách nhiệm về giới thiệu cấp phó ở những đơn vị có đủ điều kiện, thật công tâm, khách quan. Tỉnh cần quan tâm việc luân chuyển, điều động cán bộ.../.

Vũ Hoàng Giang

Tin liên quan

Xem thêm