Thời sự

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Vĩnh Long

Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tận dụng ưu thế công nghệ thông tin trong tuyên truyền, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

TTXVN - Ngày 27/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó Trưởng ban Phan Xuân Thủy dẫn đầu, đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung buổi làm việc là về tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nửa nhiệm kỳ; tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác tuyên giáo của tỉnh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Tỉnh ủy Vĩnh Long trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị và các văn bản của Đảng, gắn với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh; có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên giáo, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó tận dụng ưu thế công nghệ thông tin trong tuyên truyền, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tỉnh đẩy mạnh xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; chú ý vấn đề tự nêu gương của cán bộ, đảng viên, tự phê bình và phê bình; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa cán bộ công chức, thường xuyên nâng cao tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng phát triển văn hóa con người Vĩnh Long phát triển toàn diện, xứng đáng với quê hương giàu truyền thống cách mạng, văn hóa.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần làm tốt công tác định hướng tuyên truyền trên báo chí xuất bản và định hướng dư luận kịp thời. Trong đó, ngành lưu ý kịp thời lan tỏa được giá trị tích cực, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh đa chiều, mạng xã hội phát triển; làm tốt công tác dự báo tình hình nhằm góp phần phòng ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, tạo sự thống nhất, đồng thuận của toàn xã hội trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Vĩnh Long đạt và vượt 12/24 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó nổi bật là năm 2022, nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng 11,28%.

Việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Trong hai năm 2021-2022, toàn tỉnh có 10.153 tấm gương, trong đó có 1.838 tập thể và 8.244 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.

Nhiều chương trình, phong trào, mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Bên cạnh đó, công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chu đáo, có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện mỗi thời điểm. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, đặc biệt chú trọng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái các thế lực thù địch, đẩy lùi tiêu cực; chất lượng tổ chức đảng, đảng viên từng bước được nâng lên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang cho biết, ngành tuyên giáo tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò tham mưu đề xuất, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

Phạm Minh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm