Thời sự

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính

Hậu Giang

Công tác cải cách thủ tục hành chính là tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 27/10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ đã làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi làm việc, ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn nhấn mạnh, mục đích của công tác cải cách thủ tục hành chính là tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đoàn công tác ghi nhận kết quả và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Hậu Giang, các sở, ngành trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đồng thời đề nghị các sở, ngành, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đến chế độ, nhân sự làm việc tại Trung tâm Hành chính công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Đoàn đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh để đoàn công tác tổng hợp về Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Báo cáo cần bổ sung thông tin khái quát về kinh tế - xã hội của tỉnh; nêu rõ hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể.

Đại diện sở, ngành báo cáo kết quả thực thực hiện cải cách thủ tục hành chính. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, trong 9 tháng của năm 2023, số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 98,9% (trong đó, các sở, ban ngành đạt 94,4%; UBND cấp huyện đạt 99,8%; UBND cấp xã đạt 99,9%). Hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến đạt 73,7%, tương đương 261.535 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính số hóa là 77,24%. Tỉnh đã thực hiện 100% cơ chế một cửa ở các cấp, trong đó có 7/8 đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế một cửa theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công, đơn vị còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 12/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh cho biết, năm 2023, Hậu Giang tăng cường chỉ đạo, điều hành phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; trong đó quan tâm sâu sát công tác cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh tiếp tục chuẩn hóa bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ và đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện. Việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời và minh bạch thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Một số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử bước đầu có những kết quả tích cực như: hệ thống quản lý văn bản, ứng dụng Hậu Giang, cổng dịch vụ công trực tuyến..., các phần mềm quản lý văn bản, mail công vụ, cổng dịch vụ công, zalo tiếp tục được duy trì và nâng chất hoạt động….

Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Hiện tại, tất cả đơn vị sở, ngành, cấp huyện, xã đã thực hiện số hóa trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tại bộ phận một cửa. Số thủ tục hành chính còn hiệu lực áp dụng được công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là 1.847 thủ tục hành chính. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công bố 2 nhóm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng; hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã được thực hiện đồng bộ tại Bộ phận một cửa của cả 3 cấp chính quyền./.

Nguyễn Hằng

Xem thêm