Thời sự

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Cần Thơ

Hội nghị tập huấn về đăng ký bảo hộ sáng chế lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo hộ tốt quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ số.

Hội thảo Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ chủ lực sau khi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

TTXVN - Nhằm cung cấp cho chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo hộ tốt quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ số, sáng 27/10, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn “Hướng dẫn đăng ký bảo hộ sáng chế lĩnh vực công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường năng lực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Các báo cáo tại chương trình tập huấn cho thấy, công nghệ số tạo ra cơ hội cho sự ra đời của các sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới cũng như nâng cao sản phẩm, dịch vụ hiện có. Các quy trình sản xuất, mô hình quản lý, mô hình kinh doanh có sự thay đổi đáng kể. Các sản phẩm công nghệ số chứa đựng những kiến thức chuyên sâu và thường yêu cầu sự kết hợp của nhiều công nghệ khác nhau để vận hành. Do đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm này là vô cùng quan trọng.

Sở hữu trí tuệ là khía cạnh quan trọng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình nào được tạo ra bằng công nghệ số. Quyền sở hữu trí tuệ cho phép người sáng tạo được hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu của chính mình và chủ sở hữu được hưởng lợi từ khoản đầu tư của mình vào sáng tạo. Luật Sở hữu trí tuệ đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ trong bảo vệ chủ thể khỏi việc bị lạm dụng bí quyết của mình mà còn thúc đẩy tính độc đáo, sáng tạo và đổi mới trong xã hội.

Ông Nguyễn Doãn Đức, Trưởng phòng Điện tử - Viễn thông, Trung tâm thẩm định Sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, sự khan hiếm nguồn lực là thách thức lớn đối với các nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ, khiến việc nộp đơn đăng ký cấp bằng sáng chế, duy trì hiệu lực của sáng chế đôi khi gặp khó khăn. Tại cuộc tập huấn, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ hướng dẫn việc đăng ký bảo hộ, tra cứu sáng chế; cách nộp đơn đăng ký cấp bằng sáng chế và hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế tốt. Việc soạn thảo phù hợp mang lại cho chủ sở hữu quyền mạnh mẽ thực hiện hành động pháp lý chống lại các bên thứ ba sử dụng công nghệ mà không được phép.

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư - xu hướng toàn cầu được thúc đẩy bởi một loạt công nghệ đột phá cùng nhau mở đường cho nền kinh tế dựa trên dữ liệu. Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết, Sở tham mưu UBND thành phố ban hành Danh mục công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ ở các lĩnh vực công nghệ số: Trí tuệ nhân tạo; internet vạn vật; công nghệ phân tích dữ liệu lớn; công nghệ chuỗi khối; điện toán đám mây, điện toán lưới, điện toán biên; điện toán lượng tử; công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng; bản sao số; nông nghiệp chính xác...

Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ tích cực, chủ động trong tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược sở hữu trí tuệ, phổ biến kiến thức, chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ) bằng nhiều hình thức. Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm được sáng chế, số lượng đơn đăng ký, văn bằng được cấp mỗi năm tăng từ 10-15%./.

PV

Xem thêm