Thực thi chính sách

Học tập và làm theo Bác trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Hội thảo đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi đối với việc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

TTXVN - Lực lượng Công an đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xác định là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đây là nội dung được tập trung tham luận trong Hội thảo khoa học “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030”.

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân nêu rõ, hội thảo được tổ chức nhằm nghiên cứu dưới phương diện lý luận và thực tiễn để phân tích, làm rõ sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân; những vấn đề về xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030 theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị ngày 16/3/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” một cách đồng bộ, toàn diện, có hệ thống. 

Trên cơ sở đó, hội thảo đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi đối với việc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, góp phần tăng cường sức chiến đấu, công tác của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Quá trình triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 70 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Nổi bật, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có báo cáo tham luận về: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng có báo cáo tham luận về: “Phong cách Hồ Chí Minh trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an có báo cáo tham luận về: “Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an có báo cáo tham luận về: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân”...

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn tiếp tục tham gia thảo luận, phát biểu những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận với chủ đề: “Tu dưỡng đạo đức suốt đời - Nguyên tắc rèn luyện đạo đức của Hồ Chí Minh với việc tu dưỡng đạo đức người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân hiện nay”. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chủ đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người suốt đời nêu gương phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc”...

Các tham luận thống nhất đánh giá và khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn, cách mạng và khoa học của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh đó khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động, sáng tạo trong tổ chức, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những công việc thiết thực hàng ngày, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ.

Lực lượng Công an nhân dân luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đưa Công an chính quy về xã; phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia; tham mưu với Đảng, Nhà nước triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, giải quyết ổn định tình hình ngay tại cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Đồng thời, hội thảo cũng tập trung đánh giá những kết quả, ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, kinh nghiệm; dự báo tình hình và kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội thảo, thay mặt Ban Tổ chức, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị) trân trọng cảm ơn các đại biểu đã phát biểu tham luận; ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp và các kiến nghị, giải pháp của các đại biểu. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, hiện nay, lực lượng Công an nhân dân đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 16 ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đồng thời, xác định đây là bổn phận, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ; là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện kiên trì, liên tục, bền bỉ, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên của tổ chức với trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày của cá nhân, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu…/.

PV

Xem thêm