Chỉ đạo, Điều hành

Đại hội Đoàn XII: Hỗ trợ thanh niên phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Qua các phong trào hoạt động của Đoàn - Hội, nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn vươn lên làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

Các đại biểu thể hiện tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ tại đại hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

(TTXVN) Để làm sáng tỏ và sâu sắc hơn các nội dung về vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; đặc biệt là phát triển các mô hình thanh niên phát triển kinh tế ứng dụng công nghệ cao, tại phiên làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra chiều 15/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Đức Trung đã tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển nông nghiệp công nghệ cao”.

Hằng năm, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia tổ chức khảo sát trực tiếp các mô hình của thanh niên khởi nghiệp để lên phương án hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất - kinh doanh hiệu quả; hướng dẫn giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xúc tiến thương mại, vay vốn từ các quỹ…

Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp đã làm thay đổi tư duy, nâng cao trình độ sản xuất của thanh niên Lâm Đồng kể cả ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đã xuất hiện nhiều gương thanh niên “nông dân thế hệ mới” dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, bỏ vốn đầu tư, tham gia có hiệu quả vào thị trường tiêu thụ. Tỉnh Đoàn đang tham gia, đồng hành cùng hơn 20 dự án, doanh nghiệp trẻ triển khai các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã chủ động triển khai hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" gắn với tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn. Công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được quan tâm triển khai. Tính đến ngày 31/10/2022, dư nợ nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh qua tổ chức Đoàn đạt 721 tỷ đồng, trong đó, cho vay giải quyết việc làm đạt 116 tỷ đồng.

Tỉnh Đoàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chính sách tín dụng dành cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung vào cho vay đối với thanh niên đang sinh sống, lao động trong tỉnh có nhu cầu khởi nghiệp; có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo với nhiều ưu đãi.

Qua các phong trào hoạt động của Đoàn - Hội, nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn vươn lên làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, đóng góp một phần không nhỏ vào thành tựu phát triển nông nghiệp của toàn tỉnh.

Cùng với những kết quả đạt được, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Lâm Đồng vẫn còn những hạn chế nhất định như: Diện tích đất canh tác còn phân tán; việc ứng dụng công nghệ cao chưa đồng bộ; nguồn vốn cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế; nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp còn ít…

Từ thực tiễn đó, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đề xuất một số giải pháp cơ bản để hỗ trợ thanh niên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn về các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nhiều hơn các chuyên đề giới thiệu, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ, các gương điển hình, các mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có hiệu quả trong sản xuất của đoàn viên, thanh niên trên các trang thông tin điện tử...

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho rằng, cần liên kết, tạo lập đội ngũ chuyên gia, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ chuyên sâu về nông nghiệp công nghệ cao, mạnh dạn đăng ký xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại những khu vực kinh tế kém phát triển; phát huy hiệu quả các câu lạc bộ, đội hình thanh niên tình nguyện, tri thức trẻ tình nguyện làm công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.../.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm