Chỉ đạo, Điều hành

Đại hội Đoàn XII: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII gồm 144 đồng chí

100% đại biểu dự Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử mà Ban Kiểm phiếu công bố. Theo đó, Đại hội đã bầu 144 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành  khóa XII. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

(TTXVN) Chiều 15/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bước vào phiên làm việc thứ tư, tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy tuyên bố Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI kết thúc nhiệm kỳ.

“Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đến thời điểm này, có thể khẳng định Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã hoàn thành nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chấp hành, tôi xin tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2022”, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa XI Bùi Quang Huy nói.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI tin tưởng rằng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đề ra.

Tiếp đó, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI Nguyễn Ngọc Lương trình bày dự thảo Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo Đề án, số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 145 đồng chí.

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII là 145 đồng chí.

Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của Đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại Đại hội lần này bầu khuyết 1 đồng chí tại cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành là Bí thư các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc do chưa có nhân sự (Tỉnh Đoàn Đắk Nông chưa có Bí thư Tỉnh Đoàn). Như vậy, số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bầu tại Đại hội Đoàn lần này là 144 đồng chí.

các địa biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII - Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tiếp theo, Đại hội tiến hành công tác bỏ phiếu và kiểm phiếu. 100% đại biểu dự Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử mà Ban Kiểm phiếu công bố. Theo đó, Đại hội đã bầu 144 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ về Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung…

Sau khi kết thúc phiên làm việc tại hội trường, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII họp lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm