Xã hội

Đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường

Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống bạo lực học đường.

Những buổi tư vấn tâm lý như thế này sẽ giúp giảm thiểu bạo lực học đường và các hành vi tiêu cực khác. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai giải pháp tăng cường  đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống bạo lực học đường.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động giáo dục đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; triển khai tập huấn, hội thảo về tâm lý học đường cho cán bộ quản lý, giáo viên để làm tốt công tác tham vấn, tư vấn cho học sinh.

Sở chỉ đạo các đơn vị, trường học xây dựng văn hóa học đường; trong đó đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống cho học sinh. Nhà trường cần trang bị cho học sinh kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng về quản lý cảm xúc, ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, sử dụng mạng xã hội và cách ứng xử trên mạng xã hội; tạo cho học sinh nhiều sân chơi, hoạt động lành mạnh, ý nghĩa và phù hợp với đặc thù lứa tuổi, giúp học sinh nhận thức được những bài học của lòng nhân ái bao dung, sự tôn trọng và trách nhiệm của bản thân với những người xung quanh.

Đồng thời, xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương, nhất là cơ chế chia sẻ thông tin chính xác, kịp thời khi có dấu hiệu bạo lực học đường; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trường học, tổ chức trong trường học, trong việc chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn xô xát trong học sinh; kiên quyết xử lý nghiêm những học sinh tham gia và có hành động gây ra bạo lực học đường để làm gương, răn đe.

Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường phối hợp với các trường học và chính quyền địa phương hướng dẫn, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đạo đức, bạo lực học đường; đảm bảo an ninh trật tự trường học, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục, xử lý ngay khi phát hiện có dấu hiệu bạo lực học đường.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng nội dung chương trình, hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi lành mạnh trong trường học; đôn đốc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm môi trường thân thiện, không bạo lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; lan tỏa tấm gương người tốt - việc tốt, giá trị tốt đẹp, phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức lối sống; kiểm soát chặt chẽ những ấn phẩm văn hóa dành cho học sinh, sinh viên có yếu tố bạo lực mang định kiến; kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa học đường của học sinh, sinh viên.

Gần đây, địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra một số vụ bạo lực học đường ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần, thậm chí tính mạng học sinh, gây bức xúc trong xã hội, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục./.


Nguyên Lý

Tin liên quan

Xem thêm