Thời sự

Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đảng đoàn Quốc hội nhất trí cao về mặt chủ trương cần thiết ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

TTXVN - Ngày 29/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. 
Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải; đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, buổi làm việc với nội dung chính là cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 39-NQ/TW với tư duy, tầm nhìn dài hạn, là căn cứ chính trị quan trọng để Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết thí điểm bổ sung cơ chế, chính sách để phát triển tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức đánh giá, sơ kết tình hình thực hiện kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị trước đây về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, lấy ý kiến các các Bộ, ngành, Chính phủ để xây dựng dự thảo, phấn đấu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới.

Trong tổ chức thực hiện, Nghị quyết số 39-NQ/TW nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. 
Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý, thời điểm ban hành Nghị quyết; rà soát các nội dung chính sách dự kiến trình Quốc hội; nhấn mạnh yêu cầu bám sát Nghị quyết số 39-NQ/TW là có cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, bảo đảm các chính sách thể hiện được tính đặc thù riêng biệt, đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội; chú trọng tính hợp lý, khả thi của chính sách.

Các ý kiến phát biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành một Nghị quyết mới cùng với Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Về tiến độ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban Pháp luật cùng với Bộ Tư pháp và Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội với tinh thần chuẩn bị ở mức cao nhất, phấn đấu trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 7 sắp tới.

Về chính sách được nêu trong dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu tiếp thu ý kiến bước đầu của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, các bộ, ngành, Đảng đoàn Quốc hội; trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì để tiếp thu, nghiên cứu sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết.

Tinh thần của dự thảo nghị quyết là những nghị quyết, chính sách đã áp dụng cho địa phương khác hiện đang triển khai cơ bản áp dụng cho Nghệ An, tuy nhiên cần tính toán lập luận thêm sự cần thiết, tính khả thi.

Với những chính sách mới, tinh thần chung của Đảng đoàn Quốc hội cơ bản tán thành chính sách như đề xuất. Cơ quan hữu quan rà soát, đối chiếu lại các chính sách mà các luật có hiệu lực tới đây có quy định hoặc những chính sách đã nằm trong định hướng sửa đổi, bổ sung trong các nghị định của Chính phủ, có sự trùng lặp thì lược ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại cuộc làm việc để hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng bảo đảm dễ thực hiện, mang tính khả thi; đồng thời tiếp tục nghiên cứu theo hướng tập trung vào các chính sách cụ thể để bổ sung nguồn lực và tăng cường phân cấp phân quyền, giúp tháo gỡ được các vướng mắc từ thực tiễn của địa phương và tạo đột phá mới cho phát triển của tỉnh, bởi Nghệ An là tỉnh đất rộng, người đông nhưng nguồn lực còn rất hạn chế nên cần có sự hỗ trợ tối đa của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo.
 Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Về đầu tư và xây dựng, Chủ tịch Quốc hội gợi mở, nên nghiên cứu theo hướng tăng cường phân cấp cho địa phương, gắn với trình tự, thủ tục chặt chẽ để bảo đảm dễ thực hiện.

Đảng đoàn Quốc hội nhất trí cao về mặt chủ trương cần thiết ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Sau cuộc làm việc này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tham gia sớm cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện để có thể trình dự thảo Nghị quyết theo đúng quy trình, thủ tục. Các cơ quan hữu quan nêu cao tinh thần trách nhiệm bởi việc ban hành Nghị quyết này không chỉ quan trọng với sự phát triển của riêng tỉnh Nghệ An mà còn với cả nước./.

Hoàng Thị Hoa

Tin liên quan

Xem thêm