Sức khỏe

Để các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế

Hoạt động của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia góp phần quan trọng để các nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng của Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế cả về khoa học và đạo đức nghiên cứu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Hương Liên phát biểu. (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN)

TTXVN - Chiều 14/7, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Hương Liên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã gặp mặt Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 1335/QĐ-BYT ngày 10/3/2023, có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Y tế xem xét, thẩm định về khía cạnh đạo đức và khoa học của các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người theo quy định làm cơ sở phê duyệt, triển khai, nghiệm thu nghiên cứu y sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Y tế.

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư 04/TT-BYT ngày 05/03/2020 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

Giáo sư, Tiến sỹ Trương Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia cho biết, giai đoạn 2018 - 2023, Hội đồng đã thực hiện các công việc thẩm định đề cương nghiên cứu; xét duyệt định kỳ các nghiên cứu; xem xét các biến cố bất lợi nghiêm trọng; kiểm tra, giám sát nghiên cứu; tập huấn cho các nghiên cứu viên và các Hội đồng đạo đức cấp cơ sở.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN)

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng đã tổ chức kiểm tra tại thực địa các nghiên cứu đánh giá lâm sàng máy thở; thẩm định khẩn cấp các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 (trong đó có 11 cuộc về Nanocovax; 4 cuộc về COVIVAX; 5 cuộc về ARCT); thẩm định khẩn cấp các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 (trong đó có 1 cuộc về molnupiravir); tham dự nhiều cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì; phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Giai đoạn 2023 - 2028, Hội đồng sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các nghiên cứu; phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu hướng dẫn về đạo đức nghiên cứu y sinh học và phát triển sản phẩm mới; tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực cho các Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở...

Tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hương Liên khẳng định: 15 năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia qua các nhiệm kỳ đã luôn công tâm, trách nhiệm, tâm huyết trong việc xem xét, thẩm định, đánh giá kết quả nghiên cứu y sinh học trên đối tượng con người để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế. Năm 2015, Hội đồng đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thẩm định, đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần để hệ thống quản lý chất lượng vaccine của Việt Nam (NRA) được WHO công nhận.

Hoạt động của Hội đồng góp phần quan trọng để các nghiên cứu trên đối tượng con người, đặc biệt là các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế về cả khía cạnh khoa học và khía cạnh đạo đức nghiên cứu. Lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh cao vị trí, vai trò của Hội đồng, sự đóng góp không quản ngại vất vả với tinh thần trách nhiệm cao của các lãnh đạo, thành viên, chuyên gia tư vấn độc lập của Hội đồng.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hương Liên tin tưởng Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, cũng như giá trị qua các nhiệm kỳ, để tiếp tục tư vấn cho Bộ trưởng Y tế xem xét, thẩm định về khía cạnh đạo đức và khoa học của các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người. Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn Hội đồng tiếp tục phối hợp với các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế, các đơn vị liên quan để tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm mới./.

Phúc Hằng

Xem thêm