Chính phủ hành động

Điện Biên cần phát triển hài hòa, gắn kết kinh tế - văn hóa - xã hội

Điện Biên cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm và tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Cần tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát.

TTXVN - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 160/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Điện Biên cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm và tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Cần quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bám sát và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Cần phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường; khát khao phát triển giàu có và xóa đói, giảm nghèo; vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất, cửa khẩu của mình; không trông chờ, ỷ lại, biến nguy thành cơ, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, biến tiềm lực thành nguồn lực. Xác định nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.

Đồng thời, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa, đồng thời khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế, yếu kém. Giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì những vấn đề nguyên tắc nhưng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn;

Tập trung phát triển hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, xã hội, y tế, viễn thông, điện, bảo vệ biên giới; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; tập trung cho 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp gắn với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thủ tục hành chính và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ; không có tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm./.

Hải Ngọc

Xem thêm