Chính phủ hành động

Phê duyệt danh sách Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

 TTXVN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 459/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Trưởng ban Chỉ đạo.

Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Các Ủy viên gồm: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn.

Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Quang Minh; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phạm Hồng Hương; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Hoàng Hà; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng; Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Đoàn Quang Hòa; Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Lợi,

Quyết định này thay thế Quyết định số 261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

* Ban Chỉ đạo Quốc gia là tổ chức giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg và Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, kiểm tra sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; điều phối hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ; tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Đồng thời, chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; thành lập các Đoàn của Ban Chỉ đạo để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng hoặc làm trái.../.

Hải Ngọc

Tin liên quan

Xem thêm