Giáo dục

Đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận và báo chí - truyền thông

Tại lễ khai giảng năm học 2023 - 2024, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, đảm bảo chất lượng, hiệu quả tốt.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Sáng 14/9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai giảng năm học mới, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nêu rõ, Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Theo đó, trong năm học vừa qua, Học viện đã có những bước đổi mới quan trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và đảm bảo chất lượng, hiệu quả tốt.

Hiện nay, Nhà trường đào tạo 39 ngành và chuyên ngành trình độ cử nhân, một ngành theo chương trình liên kết quốc tế với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh); 20 ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; 7 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản, tuyên giáo, nghiệp vụ sư phạm. Các chương trình đào tạo này đều phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của Học viện là đào tạo đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận và cán bộ báo chí- truyền thông.

Nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh, lựa chọn được những sinh viên có phẩm chất chính trị cao, có nhiệt huyết, có năng lực học tập, nghiên cứu. Trong đợt tuyển sinh vừa qua, Học viện đã đón hơn 1.980 sinh viên Khóa 43.

Cán bộ giảng viên nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, phát huy tính tự chủ, tích cực, sáng tạo của người học; coi trọng giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giảng dạy giỏi trong đội ngũ giảng viên, qua đó kịp thời động viên khích lệ và tạo môi trường cho cán bộ, nhất là giảng viên trẻ phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Là một trường Đảng trong hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nên việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" được Học viện đặc biệt chú trọng, quan tâm.

Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo được Học viện chú trọng. Theo đó, Học viện hoàn thành và nhận chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 7 chương trình đào tạo, nâng tổng số chương trình đào tạo được kiểm định của nhà trường lên 11 chương trình, dự kiến năm học 2023 - 2024 sẽ thực hiện kiểm định tiếp 4 chương trình đại học...

Năm học 2022 - 2023, công tác quản lý hoạt động khoa học của Học viện được cải tiến, đã điều chỉnh cơ cấu các nghiên cứu tập trung nhiều hơn cho đề tài định hướng giáo trình và biên soạn giáo trình nhằm mục đích trực tiếp xây dựng hệ thống giáo trình cho các môn học thuộc các chương trình đào tạo đại học và cao học. Công tác hợp tác quốc tế được thúc đẩy và phục hồi khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra của năm học mới và chặng đường phát triển tiếp theo của Học viện là rất lớn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề nghị toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên nhà trường nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Bày tỏ vui mừng về dự Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Học viện trong năm học 2022 - 2023.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế và vượt qua những khó khăn, thách thức, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nắm chắc, bám sát chủ đề năm học 2023 - 2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: "dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - nêu gương - chất lượng - hiệu quả".

Trên cơ sở đó, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trước hết, Học viện bảo đảm sự đồng bộ, có hiệu quả và cân đối giữa các vấn đề về quy mô, chất lượng và nguồn lực đào tạo, giữa yếu tố "đầu vào" và "đầu ra" về học viên, sinh viên đáp ứng yêu cầu của xã hội; xem đây như là giải pháp đột phá để hoàn thành đa mục tiêu của Nhà trường trong năm học này và các năm tiếp theo.

Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại; gắn lý luận với thực tiễn; lý thuyết với thực hành. Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh, tổ chức bài bản, có hệ thống và có hiệu quả hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lồng ghép nội dung này vào bài giảng, môn học, công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức Học viện; tiếp tục làm rõ hơn nữa quyền hạn, trách nhiệm và cơ chế phát huy vai trò người đứng đầu.

"Đây là vấn đề quan trọng để Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể phát huy được sức mạnh, vai trò của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên đầy đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; xây dựng cơ cấu đội ngũ giảng viên ở các độ tuổi khác nhau, đảm bảo sự kế cận giữa các thế hệ, khắc phục sự hụt hẫng; chú ý thu hút đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những chuyên gia, nhà quản lý, hoạt động thực tiễn có nhiều kinh nghiệm, đồng thời có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Học viện nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm phục tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường; ưu tiên hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng các tân sinh viên K43 và các sinh viên đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục phát huy truyền thống hơn 61 năm của Học viện, niềm vinh dự và tự hào được học tập và rèn luyện tại một trong những ngôi trường Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, không ngừng nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ, nỗ lực, cố gắng vươn lên, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới và trong cả quá trình học tập.

*Trước Lễ khai giảng, các đại biểu đã dành phút mặc niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào tối 12/9, trong đó có một sinh viên K43./.

Việt Đức

Xem thêm