Thời sự

Đổi mới phương thức, nội dung tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Hậu Giang

Thời gian tới, ngành Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, triển khai, quán triệt các chính sách của tỉnh cho các đối tượng thụ hưởng, từ doanh nghiệp đến người dân.

Đại diện các tập thể nhận Cờ thi đua của Ban Dân vận Tỉnh ủy. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

TTXVN - Chiều 3/1, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy rõ nét vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc tổ chức tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo nhóm đối tượng, nhóm vấn đề được nhân dân quan tâm tại địa phương. Qua đó, cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn; kịp thời xem xét giải quyết những nhu cầu và quyền lợi chính đáng của người dân; điều chỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao.

Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở (nay là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở) được quan tâm chỉ đạo sâu sát, việc triển khai thực hiện khá toàn diện và đồng bộ. Việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá về công tác dân vận chính quyền của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận gắn với công tác của ngành, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và chính quyền ngày càng được thắt chặt, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia góp ý, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tổ chức thực hiện sâu, rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, biểu dương, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang đánh giá, năm 2023, Ban Dân vận đã tham mưu, thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh bằng các quy chế, đề án, triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống và đã đạt được những kết quả bước đầu. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Cả hệ thống chính trị nêu gương, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần phục vụ, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được đổi mới mạnh mẽ về phương thức, nội dung, đối tượng. Các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay đi vào thực chất. Quy chế Dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới, ngành Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, triển khai, quán triệt các chính sách của tỉnh cho các đối tượng thụ hưởng, từ doanh nghiệp đến người dân. Qua đó, tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn; giám sát việc thực hiện chính sách, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Chính quyền cần vận dụng tối đa các chính sách để người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền cần làm tốt việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đăng ký thực hiện từ 3 đến 5 nhiệm vụ đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang tặng Cờ Thi đua cho các đơn vị đạt hạng Nhất, Nhì, Ba trong thực hiện công tác dân vận năm 2023./.

Hồng Thái

Xem thêm