Môi trường

Đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Kiến nghị có tiêu chí rõ về dự án quan trọng cần thu hồi đất

Bến Tre

Các đại biểu đã tập trung góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ở các nội dung như phân loại đất đai; các trường hợp, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất; ...

Lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bến Tre đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

TTXVN - Ngày 17/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các đại biểu đã tập trung góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ở các nội dung như phân loại đất đai; các trường hợp, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng...

Các đại biểu cũng nghiên cứu, bàn luận về việc thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở hoặc kinh doanh thương mại, dịch vụ; về giao đất cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; về phát triển quản lý và khai thác quỹ đất; các trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần; cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền...

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre đề nghị làm rõ khái niệm “phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường”, làm rõ nội hàm các phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng từng phương pháp tránh vướng mắc, gây rủi ro trong quá trình thực hiện tại Điều 159 về nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất. Đối với Điều 160 của Dự thảo Luật, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất quy định bảng giá đất cần phải được ban hành hằng năm để bảo đảm giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, khắc phục tình trạng bảng giá đất không phản ánh kịp thời giá đất thị trường.

Về khoản 27, Điều 79 (Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng) quy định: Nhà nước thu hồi đất đai đối với dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ là dự án quan trọng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với điều kiện của địa phương”, ông Trần Lương Phổ - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre cho rằng quy định trên chưa phù hợp với Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nên sẽ khó thực hiện khi luật có hiệu lực. Trong trường hợp Quốc hội quyết định giữ nguyên nội dung khoản 27 thì đề nghị quy định bổ sung những vấn đề cơ bản làm căn cứ để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định là dự án quan trọng hay không quan trọng, nhằm đảm bảo tính khả thi của luật sau khi ban hành.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Ông Trần Lương Phổ cũng đề nghị điều chỉnh lại khoản 6 Điều 91 (Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) của dự thảo Luật từ “việc tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất” thành “...việc bố trí tái định cư phải hoàn tất trước khi thu hồi đất” để đảm bảo đúng theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Phổ cũng đề xuất, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn tồn tại nhiều vấn đề, vì vậy nên dời thời gian thông qua luật để có thời gian hoàn thiện.

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phát biểu trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn của các đại biểu. Ông Nguyễn Trúc Sơn cho rằng đây là cơ sở dữ liệu thực tiễn quan trọng để các đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận, góp ý cho dự thảo Luật trong Kỳ họp thứ 6. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu các ý kiến./.

Chương Đài

Xem thêm