Văn hóa

Đưa ẩm thực Việt Nam trở thành thương hiệu quốc gia

Hà Nội

Các sản phẩm của Đề án sẽ góp phần tạo bước đệm để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua văn hóa ẩm thực, thúc đẩy cạnh tranh quốc gia và là tiền đề của phát triển kinh tế Việt Nam

TTXVN - 121 món ẩm thực tiêu biểu đã được Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) trao chứng nhận ngày 29/9. Sự kiện thuộc Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa Ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu Quốc gia”.

Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu Quốc gia, giai đoạn 2022 - 2024” tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu của văn hóa ẩm thực Việt Nam nhằm xây dựng “Tổng tập 1.000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam” và tiến hành chuyển đổi số cơ sở dữ liệu đó thành “Bản đồ trực tuyến ẩm thực Việt Nam”, “Bảo tàng trực tuyến ẩm thực Việt Nam”. Các sản phẩm của Đề án sẽ góp phần tạo bước đệm để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua văn hóa ẩm thực, thúc đẩy cạnh tranh quốc gia và là tiền đề của phát triển kinh tế Việt Nam.

Giai đoạn I năm 2022, có 421 món ẩm thực được gửi đến từ 60/63 tỉnh, thành phố đã tham gia Đề án. Các nhà khoa học trong lĩnh vực văn hóa lịch sử, công nghệ thực phẩm, kinh tế; nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực; nhà quản lý văn hóa du lịch, VCCA đã lựa chọn được 121 món ẩm thực tiêu biểu, đặc trưng chứa đựng tinh hoa văn hóa của các địa phương, vùng miền… (miền Bắc 47 món, miền Trung 37 món và miền Nam 37 món).

Giai đoạn 2 năm 2023 của Đề án sẽ triển khai các nội dung và hạng mục: Hỗ trợ địa phương hình thành bộ sự kiện cùng các hoạt động thúc đẩy phát triển hệ sinh thái văn hoá ẩm thực; truyền thông, quảng bá trên bình diện quốc gia và quốc tế; hỗ trợ chuyển đổi số các hoạt động văn hoá ẩm thực địa phương trên cùng một nền tảng bản đồ, Bảo tàng Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (ảo); từng bước định hình chiến lược phát triển văn hoá ẩm thực địa phương. Cùng với đó, Đề án triển khai Tổng tập “Tinh hoa Ẩm thực Việt”, bao gồm các bộ sự kiện cấp quốc gia gắn với chuỗi hoạt động tại các địa phương…/.

Đinh Thuận

Xem thêm