Xã hội

Đưa Thanh Hóa vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước

Thanh Hóa

58 tập thể, 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. (Ảnh: Duy Hưng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm qua cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với những đóng góp vô cùng to lớn, những chiến công oanh liệt, lẫy lừng của quân và dân trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh…

Bước vào công cuộc đổi mới, nhất là những năm gần đây, Thanh Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”... Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy, đưa Thanh Hóa giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Với sự lan tỏa của các phong trào thi đua đã góp phần làm tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2022 đạt 10,49%. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm giai đoạn 2020-2022 trong nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Riêng năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 51.173 tỷ đồng, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố và là năm đầu tiên thu ngân sách của tỉnh vượt mốc 50 nghìn tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, các tập thể, cá nhân được tôn vinh lần này sẽ tiếp tục là những nhân tố tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và tận dụng tốt hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, ông Đỗ Minh Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Dịp này, tỉnh Thanh Hóa sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 3 năm qua, việc học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình thực hiện, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn từ 1 đến 2 nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng ít nhất một mô hình học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như: Mặt trận Tổ quốc với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; lực lượng vũ trang phát động phong trào “Xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”.

Từ năm 2021 đến nay, cấp tỉnh đã biểu dương 344 tập thể, cá nhân; cấp huyện biểu dương 3.525 tập thể, cá nhân; cấp xã biểu dương 15.944 tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, trong thời gian tới, Thanh Hóa đề ra các giải pháp như: Rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; chủ động lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để thực hiện, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký học tập và làm theo Bác…

Tại buổi lễ, 58 tập thể, 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Trịnh Duy Hưng

Xem thêm