Xây dựng Đảng

Đưa tiếng nói của Đảng đến gần với nhân dân

Hải Phòng

Báo Hải Phòng tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền, nỗ lực đổi mới, làm tốt vai trò cơ quan của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng.

Bà Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 2/11, Báo Hải Phòng phối hợp với Bưu điện Hải Phòng tổ chức hội nghị "Tiếp tục triển khai đạt hiệu quả cao Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, tích cực đổi mới nâng cao năng lực định hướng hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng".

Phó Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Nguyễn Hồng Dương cho biết: Sau hơn 3 năm thực hiện thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn thành phố, Báo đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, về đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền, các báo, tạp chí của Đảng nói chung và Báo Hải Phòng nói riêng, luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, làm tốt vai trò cơ quan của Đảng bộ thành phố Hải Phòng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả, nhất là trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Báo Hải Phòng luôn đề cao yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền "đúng, trúng, hay, kịp thời, hấp dẫn". Báo chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, lựa chọn chủ đề được bạn đọc quan tâm, tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm gắn với các sự kiện chính trị nổi bật, qua đó tuyên truyền, phổ biến kịp thời quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố, đồng thời phân tích, làm rõ những điểm mới, giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện hiệu quả cao trên thực tế.

Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng và các sở, ngành liên quan, công tác phát hành của Báo Hải Phòng đạt được nhiều kết quả khá ấn tượng, góp phần tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Do vậy, trong khi xu thế chung báo in ngày càng sụt giảm số lượng phát hành, Báo Hải Phòng vẫn giữ vững số lượng phát hành khá ấn tượng và có nhiều khởi sắc. Tính đến tháng 10/2023, Báo Hải Phòng phát hành hơn 24 nghìn tờ/ngày. Đây là số lượng phát hành lớn trong hệ thống báo Đảng của cả nước, qua đó, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Báo Hải Phòng cùng lãnh đạo một số quận ủy, huyện ủy phân tích, làm rõ và đưa ra một số giải pháp để việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng tại địa bàn hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các loại hình thông tin, trong đó có báo điện tử, mạng xã hội.

Các đại biểu đều thống nhất, việc đặt, mua báo, tạp chí của Đảng là cần thiết. Tuy nhiên, để thu hút công chúng, các báo, tạp chí của Đảng nói chung, Báo Hải Phòng nói riêng cần tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới nội dung, hình thức trình bày báo, tăng cường những thông tin hữu ích, thiết thực từ cơ sở.

Lãnh đạo quận ủy Ngô Quyền trao đổi ý kiến về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn quận. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Tại Hội nghị, bà Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Việc quán triệt thực hiện kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW là bắt buộc. Các cơ quan liên quan cần tiếp tục nhận rõ ý nghĩa vai trò của báo, tạp chí của Đảng đặc biệt là đối với công tác tư tưởng. Báo Hải Phòng tiếp thu các ý kiến, tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí. Cùng với xuất bản báo in, Báo đẩy nhanh chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc hiệu quả nhất./.

PV

Xem thêm