Xây dựng Đảng

Bà Rịa-Vũng Tàu: Chọn ngẫu nhiên 40 cán bộ để giám sát, xác minh kê khai tài sản thu nhập

Bà Rịa-Vũng Tàu

Tại buổi bốc thăm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu đã chọn 20 cán bộ thuộc 4 nhóm đối tượng trên để tiến hành giám sát, xác minh kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2025.

Lãnh đạo Thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu bốc thăm và đọc tên cán bộ được chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập. (Ảnh:TTXVN phát)

TTXVN - Chiều 27/10, trước sự chứng kiến của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu và đại diện các Đảng bộ cấp phường, đại diện các Chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu tổ chức bốc thăm chọn ngẫu nhiên cán bộ để giám sát, xác minh kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2024 - 2025.

Qua bốc thăm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu đã chọn ngẫu nhiên 20/200 cán bộ, trong đó có một cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, một cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ba cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 15 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý để tiến hành giám sát, xác minh kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2024. Tại buổi bốc thăm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu đã chọn 20 cán bộ thuộc 4 nhóm đối tượng trên để tiến hành giám sát, xác minh kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2025.

Theo ông Huỳnh Quang Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu, hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chọn ít nhất 10% tổng số cán bộ thuộc 4 nhóm đối tượng trên để tiến hành giám sát, xác minh kê khai tài sản, thu nhập trong năm.

Việc bốc thăm chọn ngẫu nhiên 10% cán bộ này là lần đầu tiên thực hiện căn cứ vào Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và Công văn số 1670-CV/UBKTTU của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc “rà soát, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý”.

“Công tác giám sát, xác minh sẽ hoàn thành trong tháng 10/2024 và tháng 10/2025. Việc xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ cho công tác quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần phòng ngừa vi phạm, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vũng Tàu Huỳnh Quang Vinh cho biết./.

Đoàn Mạnh Dương

Xem thêm