Xây dựng Đảng

Tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Hưng Yên

Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

TTXVN - Ngày 25/10, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Đảng. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh đến 177 điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với sự tham gia của trên 26.600 đại biểu.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Hội nghị diễn ra từ ngày 2 - 8/10, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Cùng với đó, các đại biểu được quán triệt, tiếp thu các nội dung cơ bản Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 39-NQ/TU, ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương, giai đoạn 2023 - 2025 và 2025 - 2030; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu, sớm ban hành các kế hoạch phù hợp và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; thực hiện tốt chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương.

Ông Trần Quốc Toản nhấn mạnh, để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, các cấp, các ngành và các địa phương cần triển khai tốt các cơ chế, chính sách của nhà nước, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt an sinh xã hội; tạo việc làm để nâng cao thu nhập cho người lao động và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tốt đất đai; kịp thời chấn chỉnh khi có dấu hiệu sai phạm; khi có sai phạm thì phải xử lý nghiêm túc.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tiếp tục nghiên cứu các văn bản được quán triệt tại Hội nghị, đồng thời triển khai hiệu quả trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương./.


M.N

Tin liên quan

Xem thêm