Xây dựng Đảng

Bến Tre: 47 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bến Tre

Các tác phẩm dự thi bám sát kế hoạch, thể lệ cuộc thi, nội dung tập trung vào các chủ đề bảo vệ, khẳng định vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 25/10, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai năm 2023.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh có 1.354 tác giả, 89 nhóm tác giả tham gia cuộc thi với 1.436 tác phẩm.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Cao Văn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho rằng, thông qua cuộc thi góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Bến Tre Cao Văn Dũng phát biểu. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Các tác phẩm dự thi bám sát kế hoạch, thể lệ cuộc thi, nội dung tập trung vào các chủ đề bảo vệ, khẳng định vai trò và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh phản bác luận điệu mới của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”, “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “an sinh xã hội”, “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” để chống Đảng, Nhà nước; nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, “lệch chuẩn” trong xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng,…

Ông Cao Văn Dũng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức của từng cán bộ, đảng viên trong tự rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông hướng tới nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là đối với thanh niên, học sinh, sinh viên…

Ban Tổ chức trao giải cho 45 tác giả, nhóm tác giả với 47 tác phẩm đoạt giải. Thể loại Báo chí có 1 Giải A, 2 giải B, 3 giải C và 10 giải Khuyến khích. Thể loại Tạp chí có 1 Giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích. Thể loại Phát thanh, Truyền hình, Video clip có 3 giải C và 7 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao 10 giải triển vọng./.

Huỳnh Phúc Hậu

Xem thêm