Xây dựng Đảng

Thủ đô là nơi kiểm nghiệm rõ nét tính đúng đắn, hiệu quả của đường lối đổi mới

Hà Nội

Những thuận lợi và khó khăn của đất nước trong quá trình đổi mới nói chung, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói riêng cũng chính là thuận lợi, khó khăn đặt ra với Hà Nội

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác (nhóm 5). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc – dẫn đầu Đoàn công tác (nhóm 5) của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong 40 năm qua, ngày 26/10 đã khảo sát tại thành phố Hà Nội về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trình bày, trải qua gần 40 năm kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trong thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn. Thế và lực của thành phố đã ngày càng vững mạnh; hình ảnh, uy tín, sức ảnh hưởng của Thủ đô được nâng cao.

Đặc biệt, Đảng bộ thành phố luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô "văn hiến - văn minh - hiện đại"; luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đảng bộ thành phố xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước, do đó phải tiến hành “không ngừng”, “không nghỉ” cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh thực tiễn phong phú, sinh động về hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của Thủ đô không chỉ là chất liệu hình thành từ đường lối đổi mới của Đảng mà còn là nơi kiểm nghiệm rõ nét tính đúng đắn, hiệu quả của đường lối đổi mới. Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 Đảng bộ trực thuộc và trên 475.000 đảng viên. Những thuận lợi và khó khăn của đất nước trong quá trình đổi mới nói chung, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói riêng cũng chính là thuận lợi, khó khăn đặt ra với Hà Nội.

Trưởng đoàn Khảo sát đề nghị, đoàn và lãnh đạo thành phố cùng thảo luận về 3 nhóm vấn đề lớn là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hà Nội thời gian qua và những đề xuất, kiến nghị của thành phố góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo vừa bảo đảm toàn diện, vừa sâu sát, cụ thể. Đây là nhân tố quyết định giúp thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất như tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; duy trì phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống COVID-19.

Thành ủy tập trung lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm là những vấn đề cấp thiết, cấp bách đáp ứng yêu cầu của nhân dân, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Thành phố đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, giải quyết hiệu quả nhiều việc mới, việc khó như giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội chỉ trong vòng một năm đạt hơn 70%, đến nay đã đạt hơn 90%...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Ngày 7/8/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố, nêu 25 biểu hiện cụ thể làm căn cứ đánh giá và xử lý kỷ luật.

Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đoàn công tác, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các Ban, Bộ, ngành Trung ương trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; sự nghiệp xây dựng, phát triển và công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thủ đô; trước mắt sớm được thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đưa vào sử dụng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo đúng tiến độ đã đề ra và bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù để tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển đột phá cho Thủ đô./.


Tuyết Mai

Tin liên quan

Xem thêm