Chỉ đạo, Điều hành

Giải quyết vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam

Đây là những dự án huyết mạch, là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải chỉ ra nguyên nhân khó khăng để giải quyết.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 283/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với các bộ, địa phương, cơ quan có liên quan về xử lý khó khăn, vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Theo Thông báo, thời gian qua, Lãnh đạo Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông, trong đó có các dự án tại khu vực phía Nam, tuy nhiên, một số địa phương có nguồn vật liệu (đặc biệt là tỉnh Tiền Giang) còn chưa chủ động, chưa có sự quyết liệt, các cơ quan tham mưu nghiên cứu chưa sâu, tham mưu chưa đúng việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương chưa áp dụng kịp thời cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội, Chính phủ đã ban hành, dẫn đến chưa có phương án cung ứng vật liệu đắp nền đường cho các dự án còn thiếu nguồn. Một số nơi còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, chưa thể hiện được tinh thần trách nhiệm chính trị của địa phương đối với việc cung ứng vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, chưa chủ động thông tin đầy đủ trên phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương huy động nguồn vật liệu đắp nền đường (cát sông, cát biển)…

Để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các tuyến giao thông kết nối liên vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu các Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong vùng cần tiếp tục xác định đầy đủ trách nhiệm chính trị, chủ động trong việc bảo đảm cung ứng vật liệu đắp nền đường cho các dự án. Các bộ, địa phương phải đưa ra cách làm rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ đắp nền đường (cát) cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Đây là những dự án huyết mạch, là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương. Vì vậy, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải chỉ ra nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền ở Trung ương (Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành) và địa phương theo tinh thần "Bàn để quyết chứ không bàn để đấy"; khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 271/TB-VPCP về kết luận Phiên họp lần thứ 12 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đối với dự án còn thiếu nguồn vật liệu đắp nền đường, Phó Thủ tướng yêu cầu trong tháng 7/2024, các địa phương có mỏ phải hoàn thành thủ tục để khai thác cát cung ứng cho các dự án, bảo đảm khối lượng, công suất đáp ứng tiến độ thi công theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Về thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành thủ tục giao khu vực biển trước ngày 28/6/2024 để Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các nhà thầu triển khai hoạt động khai thác theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường cho dự án giao thông đã được Bộ Giao thông vận tải thực hiện, Bộ Giao thông vận tải sớm hướng dẫn cụ thể, rõ ràng (phạm vi, điều kiện, các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng để sử dụng cát biển, yêu cầu kỹ thuật, tổ chức thi công…) cho các địa phương, chủ đầu tư các dự án, nhà thầu thi công việc sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường, hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chủ động nghiên cứu để quyết định việc thực hiện triển khai thí điểm mở rộng theo thẩm quyền.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3888/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Hậu Giang có thông tin chính thức, đầy đủ cho cơ quan truyền thông và cá nhân có liên quan biết về chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường, cũng như kết quả mà Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện thí điểm trong thời gian qua, nhất là việc ảnh hưởng (nhiễm mặn) đến cây trồng, vật nuôi tại khu vực thí điểm (lưu ý ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp về việc một số diện tích lúa của tỉnh bị nhiễm mặn trong thời gian qua không liên quan đến hoạt động thí điểm cát biển làm vật liệu đắp nền đường).

Cơ quan chủ quản các dự án (Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hậu Giang) cử 1 đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo các chủ đầu tư, cán bộ làm công tác chuyên môn làm việc với những tỉnh có nguồn vật liệu (Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng…), bảo đảm cung ứng đủ khối lượng, công suất vật liệu đắp nền đường, đáp ứng tiến độ thi công các dự án thuộc phạm vi quản lý.../.

Ngô Hải Ngọc

Xem thêm