Chỉ đạo, Điều hành

Góp ý dự thảo các Nghị định liên quan công tác cán bộ

Ninh Thuận

Hội thảo là dịp để các tỉnh, thành phố cùng trao đổi, tham gia góp ý vào dự thảo các Nghị định; là dịp để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

TTXVN - Ngày 27/3, tại Ninh Thuận, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến trực tiếp góp ý vào dự thảo các Nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp thôn và khu phố.

Bộ trưởng Bộ Nội Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, cả 3 dự thảo đưa ra lấy ý kiến đều rất quan trọng trong bối cảnh phát triển của đất nước. Do vậy, việc đóng góp ý kiến có trách nhiệm và tâm huyết của ngành Nội vụ các tỉnh, thành phố, có tính quyết định đến công tác quản lý, điều hành, nhất là vấn đề liên quan đến công tác cán bộ trong tình hình mới; qua đó để hoàn chỉnh và trình Chính phủ sớm ban hành các Nghị định.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc tổ chức hội thảo là dịp để các tỉnh, thành phố cùng trao đổi, tham gia góp ý vào dự thảo các Nghị định; đồng thời là dịp để các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên tập trung bàn thảo dân chủ, thẳng thắn góp ý vào các dự thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng, cả 3 dự thảo Nghị định đều rất khó và mới, nhất là dự thảo Nghị định khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Ngoài ý kiến đóng góp của ngành Nội vụ, cần có sự bàn thảo chung của toàn Đảng, toàn dân, chứ không riêng của ngành. Có như vậy, Nghị định được ban hành sẽ là hành lang pháp lý để bảo vệ cán bộ, không những có ý nghĩa chính trị, mà còn có ý nghĩa xã hội cao.

Đối với dự thảo Nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế, các đại biểu đều cho rằng, từ nay đến năm 2026 nếu phải giảm 5% biên chế công chức và 10% viên chức, phải có cơ chế chính sách đủ mạnh, rõ ràng để quản lý, hỗ trợ cán bộ, nhất là cán bộ dôi dư, thuộc diện tinh gọn để sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng Vũ Ngọc Đồng, về nội dung tinh giản biên chế, Đà Nẵng đề nghị cần làm rõ, xác định tuổi nghỉ hưu tính theo từng năm hay theo Nghị định 135.

Bên cạnh đó, đối tượng cán bộ hoạt động không chuyên trách là vấn đề mới. Do đó, tại khoản 4, điều 4 của dự thảo Nghị định cần bổ sung cả thôn, khu phố. Về nội dung tại điều 10, Đà Nẵng thống nhất với phương án 1. Thành phố cũng xác định phương án, lộ trình cụ thể để sớm trình Trung ương về vấn đề này.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Võ Chí Vương đóng góp ý kiến dự thảo nghị định. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đối với công chức cấp xã, thành phố Đà Nẵng mong muốn Bộ Nội vụ tính toán lâu dài để có sự liên thông trong công việc, trong quản lý. Đối với công chức kiêm nhiệm, tùy theo công việc để bố trí kiêm nhiệm phù hợp. Về thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã, Bộ Nội vụ cần linh hoạt, xem xét và hướng dẫn các địa phương thực hiện, tránh bị động, nhất là trong vấn đề thi tuyển, giúp tiết kiệm ngân sách, phù hợp với thực tiễn công việc ở mỗi địa phương, đơn vị.

Về dự thảo Nghị định bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, đây là vấn đề khá mới, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho rằng, nội dung này đòi hỏi luật pháp phải hoàn chỉnh, tránh bất cập, cồng kềnh, tránh quy định hóa. Tuy nhiên, việc này phải dựa trên căn cứ, quy định của pháp luật.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định thống nhất với 3 dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, ông Lê Minh Tuấn đề nghị Bộ Nội vụ cần làm rõ, sửa lại chính xác từ ngữ trong dự thảo. Ví dụ như trong dự thảo có nêu là “nâng lương” nhưng từ ngữ đúng của nó là “nâng bậc lương”.

Về dự thảo Nghị định liên quan đến cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, khu phố, Bộ Nội vụ nên để các tỉnh giao cho chính quyền cấp huyện thực hiện việc tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã; đồng thời xem xét để bố trí người làm phù hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiêm nhiệm ở thôn, khu phố. Đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ văn phòng không nên thực hiện việc kiêm nhiệm, bởi cán bộ thực hiện công việc này khá quan trọng, nhiều việc và cần phải có cán bộ có năng lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự thống nhất với ý kiến của lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh. Tuy nhiên, ông Võ Chí Vương cho rằng, đối với dự thảo Nghị định về bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung cần xem xét có hệ thống pháp luật đồng bộ, mang tính cấp bách. Về dự thảo Nghị định hoạt động công chức cấp xã, tại khoản 1, điều 6, cần xem xét diện tích, dân số ở địa phương đó để bố trí cán bộ làm việc phù hợp với cả số lượng và nhiệm vụ việc làm. Bộ Nội vụ nên giao cho UBND các tỉnh, thành bố trí cán bộ, số người làm việc nếu một số địa phương có sáp nhập.

Ngoài ra, việc quyết định cho thôi việc, phụ cấp, đóng bảo hiểm xã hội đối với người không chuyên trách… Bộ Nội vụ cần xem xét và có sự điều chỉnh, bởi đây là trường hợp hưởng theo phụ cấp, cần miễn đóng Công đoàn phí.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng và trách nhiệm của các đại biểu. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ tiếp thu, tổng hợp và sẽ báo cáo với Chính phủ trong thời gian sớm nhất; qua đó để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Sau hội thảo được tổ chức tại Ninh Thuận, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến trực tiếp góp ý vào 3 dự thảo Nghị định trên tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới./.

Công Thử

Xem thêm