Xây dựng Đảng

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Yên Bái

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)

TTXVN - "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ trị" là đánh giá của Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Hội đồng tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái ngày 24/3.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn cho biết: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của Hội đồng Lý luận chính trị Trung ương, buổi làm việc nhằm tìm hiểu những mục tiêu, kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn cùng những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tìm hiểu những mô hình điển hình, kinh nghiệm mới trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị; lắng nghe những đề xuất, những quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và những kiến nghị phù hợp trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội XIII của đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và các văn kiện phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ, làm rõ nhiều vấn đề, nội dung liên quan trong thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Trong đó, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã chia sẻ, thông tin rõ hơn việc đưa chỉ số hạnh phúc của người dân vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các giải pháp triển khai thực hiện và kết quả đạt được đến nay, đặc biệt là các mô hình để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết: Yên Bái đã thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp nhằm gia tăng giá trị trên một đơn vị canh tác; gắn kết nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ thông qua triển khai các cơ chế, chính sách để đem công nghiệp, dịch vụ về với nông nghiệp. Trong thu hút đầu tư, Yên Bái tập trung thu hút đầu tư gắn với thế mạnh của tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy đã có ý nhiều kiến liên quan đến vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng như: Cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; cần có những định hướng rõ trong việc ban hành và thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở cấp cơ sở; hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan khối nội chính theo hướng phân định rõ chức năng để tránh tình trạng chồng chéo trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát…

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động, linh hoạt, triển khai quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, có mặt nổi trội. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 đạt 7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố cả nước; năm 2022 đạt 8,62%, là mức cao nhất kể từ năm 2015. Tính bình quân từ đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng GRDP đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết./.

Đức Tưởng

Xem thêm