Xây dựng Đảng

Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân

Hà Giang

Nội dung giám sát có tính bao quát cao, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề lớn, có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị  (Ảnh: Nam Thái /TTXVN)

TTXVN - Ngày 24/3 tại huyện Mèo Vạc, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND”. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả và trao đổi kinh nghiệm hoạt động giám sát, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp trong giai đoạn tới.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, hoạt động giám sát của HĐND các cấp ở tỉnh tiếp tục đổi mới và có những chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, phương pháp giám sát theo hướng thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Nội dung giám sát có tính bao quát cao, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề lớn, có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Qua hoạt động giám sát của HĐND, các cấp chính quyền kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, góp phần xây dựng một số chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2022 và quý I/2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Hà Giang đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt là việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương để triển khai thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện có hiệu quả đột phá về tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tỉnh triển khai có hiệu quả đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đột phá về phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII đã đề ra.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị HĐND các cấp trong tỉnh cần nỗ lực cao hơn, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển của từng địa phương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao chất lượng chất vấn tại các kỳ họp HĐND, nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội, được nhân dân quan tâm...

Ông Thào Hồng Sơn yêu cầu, HĐND các cấp tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, đảm bảo thực hiện đồng bộ giữa việc mở rộng phạm vi, đối tượng giám sát với việc lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm, các dự án quan trọng, các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu có ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc biệt là những nội dung về kinh tế, tài chính, hành chính, tư pháp và công tác tổ chức, cán bộ…

Song song với đó cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, đặc biệt là những đơn thư tồn đọng, bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hợp tình hợp lý, vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào những kinh nghiệm và giải pháp về: Xây dựng và triển khai chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND; nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo và hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; nâng cao chất lượng hoạt động giải trình, chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND; kinh nghiệm, giải pháp trong việc giám sát kiến nghị của cử tri...

Theo bà Mua Hồng Sinh, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Giang, trong năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thực hiện ba cuộc giám sát, khảo sát đối với 16 cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm đánh giá tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc về lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang... Hoạt động giám sát của Ban tiếp tục được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, quy trình tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bà Mua Hồng Sinh cho biết, năm 2023, Ban Dân tộc xác định rõ nhiệm vụ trong hoạt động giám sát, ngoài việc xây dựng chương trình giám sát vào những vấn đề bất cập, bức xúc đang được cử tri quan tâm, Ban Dân tộc còn phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị Quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Nam Thái

Xem thêm