Sức khỏe

Hà Nam chuyển Trung tâm Y tế về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý

Hà Nam

Sở Y tế Hà Nam thực hiện bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Lý về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 23/6, Sở Y tế Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Lý trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nam thực hiện bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực; tài chính, đất đai, các công trình xây dựng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách… của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Lý về UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý. Đồng thời, Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực y tế, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực; tài chính, đất đai, các công trình xây dựng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách… của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Lý để quản lý theo quy định của pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện điều chuyển, tiếp nhận biên chế viên chức, hợp đồng lao động, tài chính, tài sản, trụ sở của các Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Lý để quản lý; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đối với cán bộ Trạm y tế cấp xã và cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo quy định.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng đề nghị Sở Y tế chủ trì cùng các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuyển giao, đồng thời tiếp tục chỉ đạo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Y tế lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị y tế vừa tiếp nhận thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định; khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa Nam Lý theo quy định.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa Nam Lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Sở Y tế trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế trên địa bàn./.

Nguyễn Chinh

Tin liên quan

Xem thêm