An ninh trật tự

Hà Nam xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc

Hà Nam

Tỉnh Hà Nam phuy mọi nguồn lực, bảo đảm đủ ngân sách, cơ sở vật chất cho các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
 Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Ngày 18/6, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ, 5 năm qua, tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng tỉnh, thành khu vực phòng thủ vững chắc. Nhận thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực; khu vực phòng thủ tỉnh được xây dựng toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh, tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc cho khu vực phòng thủ. Tiềm lực kinh tế, xã hội của tỉnh có bước phát triển tốt, bảo đảm kịp thời, tốt hơn cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, toàn diện, rộng khắp, bảo đảm về chất lượng chính trị và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoạt động của khu vực phòng thủ từng bước đi vào nền nếp... góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh thực hiện tốt công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng yêu cầu, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ngày càng vững chắc. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền; phát huy tốt vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự làm nòng cốt trong sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; phát huy tốt nội lực và mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ; chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử trí có hiệu quả các tình huống phát sinh...

Phát huy mọi nguồn lực, bảo đảm đủ ngân sách, cơ sở vật chất cho các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở từng cấp, công tác thanh, kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

Dịp này, 45 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen./.

Nguyễn Thị Chinh

Tin liên quan

Xem thêm