Chỉ đạo, Điều hành

Hà Nội phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024

Hà Nội

Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu có các giải pháp, nhất là giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. 
Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Chiều 25/6, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024…

Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, sát với tiến độ triển khai và nhu cầu vốn của từng dự án; tiếp tục nghiên cứu có các giải pháp, nhất là giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, các địa phương, phấn đấu kết quả giải ngân năm 2024 đạt kết quả cao nhất (tối thiểu đạt trên 95%).

Về điều chỉnh kế hoạch năm 2024, xây dựng định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đối với điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất về chủ trương đối với nguyên tắc rà soát cập nhật, điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố; giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục rà soát, đồng thời đề xuất phương án huy động tối đa nguồn lực đầu tư công đảm bảo bố trí cho kế hoạch năm 2025 và xây dựng định hướng kế hoạch trung hạn 5 năm 2026 - 2030.

Đối với danh mục công trình trọng điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai vì đây là các công trình đã được Thành ủy, HĐND thành phố xác định là những công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực không gian phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố không chỉ cho nhiệm kỳ này mà còn cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Về kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể tiếp tục tăng cường, chủ động trong công tác dự báo, nắm chắc tình hình, đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; tăng cường trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Cùng với đó, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh.

Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, các cấp, các ngành, tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của năm 2024; kết quả thực hiện 10 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố khóa XVII, gắn với thực hiện tốt các kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn, hạn chế. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) ngay sau khi được Quốc hội thông qua; tổ chức việc công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xây dựng kế hoạch triển khai ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn để đạt mức tăng trưởng kinh tế đã đề ra, đặc biệt là công tác xây dựng cơ bản, giải ngân chậm; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Qua tổng hợp, đã có 43 lượt phát biểu với 122 ý kiến vào các nội dung trình tại Hội nghị. Các ý kiến phát biểu đều rất tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm và đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố; các ý kiến cơ bản đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trình Hội nghị.

"Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tiếp tục hoàn thiện các văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh./.

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Xem thêm