Quốc hội với Cử tri

Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính

Hậu Giang

Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu chung đến năm 2025 là "xây dựng chính quyền Hậu Giang thân thiện, kiến tạo, liêm chính, hiệu lực, hành động quyết liệt, hiệu quả, phục vụ nhân dân"

Toàn cảnh buổi làm việc
Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

TTXVN-Chiều 4/5, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với công tác xây dựng chính quyền, chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, tăng tốc thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền; phấn đấu đạt mục tiêu chung đến năm 2025 là "xây dựng chính quyền Hậu Giang thân thiện, kiến tạo, liêm chính, hiệu lực, hành động quyết liệt, hiệu quả, phục vụ nhân dân". Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp tự thao tác thành thạo khi nộp hồ sơ trực tuyến. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm công tác pháp chế và đội ngũ làm công tác pháp chế; nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với công tác pháp chế và đội ngũ làm công tác pháp chế. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh xác định nguyên nhân, có giải pháp mới hoặc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý một số vấn đề khó khăn, vướng mắc hiện nay như: Kinh phí đầu tư để xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị thông minh, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung…

Theo Đoàn giám sát, UBND tỉnh đã hoàn thiện tốt nội dung báo cáo theo đề cương yêu cầu, nêu rõ những khó khăn vướng mắc và các giải pháp khắc phục. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, UBND tỉnh đã quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của trung ương, các Nghị quyết của tỉnh. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác cải cách hành chính, chính quyền điện tử từng bước được đầu tư hiện đại. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và sớm trước hạn đạt 98%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến đạt 95%... Tuy nhiên, công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính ở một số nơi thực hiện chưa sâu, chưa hiệu quả. Trong xây dựng thể chế, kết quả rà soát sơ bộ cho thấy cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh trong lĩnh vực cải cách hành chính còn ít. Cấp huyện, cấp xã còn vướng mắc trong công tác phối hợp với bưu điện thực hiện dịch vụ bưu chính công ích...

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ghi nhận các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát. Đây sẽ là cơ sở để thời gian tới UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, điều hành các mặt công tác để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có công tác cải cách hành chính gắn với công tác xây dựng chính quyền, chính quyền điện tử. Tỉnh cũng kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương có giải pháp hỗ trợ kết nối các phần mềm của Trung ương với tỉnh để tạo điều kiện cho địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính trong thời gian tới…

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, trong giai đoạn 2021-2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh tích cực quan tâm chỉ đạo, xác định công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm góp phần tạo hành lang pháp lý trong việc bảo đảm hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước ở địa phương; ban hành tổng số 210 văn bản quy phạm pháp luật (89 Nghị quyết, 121 Quyết định). 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành đảm bảo về trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức theo quy định. Nhiều mô hình, sáng kiến cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số như: Mô hình “Chính quyền thân thiện cấp xã”, “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp hiện đại” được triển khai sâu rộng. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính sớm và đúng hạn đạt 98% trở lên. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình hàng năm đạt tỷ lệ từ 95% trở lên. Tỷ lệ người dân hài lòng với chính quyền cấp xã đạt tỷ lệ trên 95%. Việc triển khai và thực hiện xây dựng chính quyền, chính quyền điện tử được triển khai đồng bộ, toàn diện và phát huy mạnh mẽ trong nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Mối quan hệ giữa nhân dân với đảng và chính quyền ngày càng được thắt chặt, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, thành công của sự nghiệp đổi mới của Đảng ngày càng được khẳng định, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh./.

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Xem thêm