Xây dựng Đảng

HĐND thành phố Hải Phòng thông qua 12 Nghị quyết quan trọng

Hải Phòng

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện, theo đúng tính chất cấp thiết, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Quang cảnh Kỳ họp.
Ảnh: Nguyễn Thị Minh Huệ - TTXVN

Ngày 28/5, Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra; thông qua 12 Nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân thành phố.

Trong đó, HĐND thành phố đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng như: Tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thành lập thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng và thành lập các phường, xã thuộc thành phố Thủy Nguyên; Tán thành chủ trương thành lập quận An Dương thuộc thành phố Hải Phòng và thành lập các phường thuộc quận An Dương; Tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thành lập các phường mới thuộc quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hải Phòng; Thông qua Đề án phân loại đô thị Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng đạt tiêu chí đô thị loại III; Điều chỉnh (lần 4) kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024; Bổ sung Danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2024...

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập phát biểu tại Kỳ họp.
Ảnh: Nguyễn Thị Minh Huệ -TTXVN

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện, theo đúng tính chất cấp thiết, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Trong đó, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính các quận, huyện; thành lập thành phố Thủy Nguyên, quận An Dương; thành lập các xã, phường thuộc các quận, huyện; phân loại đô thị Thủy Nguyên, sớm trình các cơ quan chức năng xem xét, quyết định.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND thành phố phân bổ vốn kịp thời cho các dự án, chương trình theo tiến độ thực hiện trên thực tế. Đối với những dự án, chương trình không có khả năng giải ngân, UBND thành phố có phương án điều chỉnh kịp thời cho các dự án, chương trình khác, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như giải ngân vốn đầu tư công thành phố năm 2024. Đối với các nghị quyết liên quan đến thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, UBND thành phố cần rà soát kỹ các hồ sơ nguồn gốc đất đai, các quy định pháp luật, trình tự thực hiện các thủ tục, chỉ thực hiện các nội dung liên quan đến đất đai khi có đầy đủ thủ tục, đúng quy trình và đúng quy định.

Ông Phạm Văn Lập đề nghị Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND thành phố tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng các nội dung Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng./.

Nguyễn Thị Minh Huệ

Tin liên quan

Xem thêm