Chỉ đạo, Điều hành

HĐND tỉnh Bình Dương: Đánh giá toàn diện, khách quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội

6 tháng qua, 19/35 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Bình Dương đạt trên 50% kế hoạch và vượt kế hoạch năm 2023. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 3,76%, cao hơn cả nước 0,04% (bình quân cả nước tăng 3,72%).

Một góc đô thị đổi mới phát triển nhanh tại thành phố mới tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN).

Ngày 20/7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét, đánh giá một cách toàn diện và khách quan về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh những tháng đầu năm 2023; tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện về kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023 về thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công; các vấn đề về văn hóa, lao động, an sinh xã hội

Khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để các quyết sách của HĐND thực sự đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, 6 tháng qua, 19/35 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Bình Dương đạt trên 50% kế hoạch và vượt kế hoạch năm 2023. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 3,76%, cao hơn cả nước 0,04% (bình quân cả nước tăng 3,72%). Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,65% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 31.715 tỷ đồng (đạt 43% dự toán HĐND tỉnh thông qua và 48% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao).

Một góc đô thị đổi mới phát triển nhanh tại thành phố mới tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN).

Trước kỳ họp, HĐND tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua tiếp xúc cử tri tại 81 điểm với 8.011 cử tri các xã, phường, thị trấn, có 617 cử tri với 1.109 ý kiến; trong đó có 112 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Nhiều ý kiến của cử tri đã phản ánh tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm... Đáng quan tâm, ý kiến cử tri đề nghị tỉnh quan tâm và có giải pháp hỗ trợ, gia hạn cho các gia đình đang gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền điện để tránh trường hợp bị cắt điện và xử phạt khi những hộ gia đình này chậm thanh toán tiền điện. Cũng liên quan đến đời sống, nhiều ý kiến cử tri cho rằng ngành Giáo dục thường xuyên thay đổi sách giáo khoa gây khó khăn cho phụ huynh học sinh, nhất là các gia đình nghèo do không tận dụng được sách cũ và lãng phí tiền in. Đối với lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị, cử tri kiến nghị bỏ quy hoạch một số dự án kéo dài; nghiên cứu quy hoạch, xây dựng thêm nghĩa trang để phục vụ nhu cầu người dân sống trên địa bàn tỉnh.../.

Chí Tưởng

Xem thêm