Thời sự

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua các nghị quyết về đầu tư công

Sơn La

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 diễn ra ngày 18/4, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

TTXVN - Các đại biểu đã thảo luận, xem xét, thông qua 26 dự thảo nghị quyết gồm: 4 nghị quyết về đầu tư công; 12 nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, thông qua quy hoạch; 3 nghị quyết về phân bổ và giao dự toán kinh phí; 1 nghị quyết về đặt tên đường; 2 nghị quyết về bãi bỏ nghị quyết HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành; 2 nghị quyết về chính sách liên quan đến lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Nông nghiệp và nghị quyết về công tác cán bộ, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện các Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La thông qua báo cáo thẩm tra các nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, dân tộc trình Kỳ họp.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo bổ sung một số nội dung trình Kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nghị quyết đã được quyết nghị tại kỳ họp; đồng thời, chỉ đạo rà soát các nội dung đăng ký trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV dự kiến tổ chức vào tháng 7/2023. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND giám sát việc triển khai nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra.../.

Quang Quyết

Tin liên quan

Xem thêm