Thời sự

Huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách

Để hoạt động truyền thông dự thảo chính sách có hiệu quả cần thu hút, huy động được các lực lượng trong xã hội tham gia, đồng hành cùng với các cơ quan chủ trì soạn thảo và hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

TTXVN - Chiều 31/5, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo "Giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”. Tiến sỹ Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên cho biết, hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, có tính chất hỗ trợ, giúp công tác xây dựng pháp luật đạt hiệu quả, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội.

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 407 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (Đề án 407).

Đề án 407 xác định việc huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cá nhân, tổ chức hành nghề về pháp luật, đội ngũ nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông về dự thảo chính sách theo quy định.

Qua một năm thực hiện Đề án 407, mặc dù các hoạt động truyền thông dự thảo chính sách được tổ chức với hình thức khá đa dạng cũng như huy động nguồn lực tham gia, bước đầu đạt một số kết quả quan trọng, tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, hầu hết các cơ quan chủ trì soạn thảo không có đủ nguồn lực về con người, kinh phí để có thể triển khai hiệu quả nhiệm vụ truyền thông dự thảo chính sách. Việc huy động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ cho truyền thông dự thảo chính sách còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Phan Hồng Nguyên nhấn mạnh, để hoạt động truyền thông dự thảo chính sách có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân, yêu cầu đặt ra là cần thu hút, huy động được các lực lượng trong xã hội tham gia, đồng hành cùng với các cơ quan chủ trì soạn thảo và hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.

Phát biểu tham luận, Luật sư Nguyễn Duy Lãm, nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật cho biết, để huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách cần có hai yếu tố là tổ chức nhân sự và nguồn lực ngân sách. Kinh phí cơ bản vẫn là ngân sách Nhà nước, bên cạnh đó, huy động nguồn từ các tổ chức quốc tế và cá nhân trong nước.

Để huy động hiệu quả các nguồn lực này, theo ông Nguyễn Duy Lãm, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về truyền thông chính sách, phát huy vai trò Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp; lựa chọn nguồn huy động phù hợp với mỗi chính sách; nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành; xác định và đề cao vai trò cơ quan chủ trì soạn thảo….

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, để tăng hiệu quả việc truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thời gian tới cần lưu ý 5 nội dụng: Xác định nhiệm vụ, định rõ nội dung, khoanh vùng đối tượng, tiếp cận thích ứng, phối hợp nhịp nhàng. Trong đó, huy động sự tham gia từ cơ sở của các hội đồng, chuyên gia tư vấn để tham gia mạnh mẽ vào quá trình xây dựng pháp luật nói chung và truyền thông chính sách nói riêng; các chủ thể chịu sự tác động của chính sách phối hợp và vai trò không thể thiếu của các cơ quan truyền thông, báo chí.

Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Vệ Quốc phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Tư pháp đưa nội dung tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là một trong những nội dung trọng tâm của công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội; sớm tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền dự thảo Luật này trên phạm vi cả nước. Trong Kế hoạch cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, bộ, ngành thuộc lĩnh vực đề xuất nội dung trong dự thảo Luật, vai trò của các thành viên Ban soạn thảo, vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan báo, chí, truyền thông, nhằm tạo sự quan tâm thu hút của dư luận và sự đóng góp tích cực, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cả nước.

Phát biểu kết luận hội thảo, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc cho biết, trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa nhận thức vai trò, trách nhiệm trước hết cơ quan chủ trì soạn thảo. Nếu cơ quan chủ trì soạn thảo không xác định được vai trò của mình, không thực sự lắng nghe, không thực sự tạo ra các kênh, các cơ chế đủ rộng, đủ chiều sâu, tiếp nhận các ý kiến phản hồi của các bên liên quan thì hoạch định chính sách và truyền thông chính sách sẽ không hiệu quả. Chính sách đó sau khi được ban hành sẽ khó mang hơi thở cuộc sống.

“Chúng tôi sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và triển khai Đề án 407, đặc biệt là giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông chính sách trong thời gian tới, để chính sách sau khi được ban hành phải thực sự của nhân dân, mang tính thực tiễn, tính khả thi, bền vững”, ông Lê Vệ Quốc nhấn mạnh./.

Phan Phương

Xem thêm