Xã hội

Phối hợp tuyên truyền các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trà Vinh

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh sẽ phối hợp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo hai đơn vị kí kết Chương trình phối hợp. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

TTXVN - Chiều 30/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, năm 2023, hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác dân tộc theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương, địa phương. Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030; tổ chức “Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh năm 2023”.

Lãnh đạo 2 đơn vị kí kết Chương trình phối hợp. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Hai đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức hội thảo, tập huấn, xây dựng mô hình điểm về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025.

Hai bên sẽ phối hợp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số. Hai cơ quan tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt, động viên đồng bào dân tộc thiểu số nhân các ngày lễ, Tết truyền thống của các dân tộc thiểu số; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Cùng với đó, phối hợp tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với các dự án, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh Thạch MuNi cho biết, tỉnh có dân số hơn 1 triệu người, trong đó đồng bào Khmer chiếm gần 32%. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong năm 2023, từ các nguồn vốn, địa phương bố trí gần 626 tỷ đồng để thực hiện các dự án nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, chủ yếu là dân tộc Khmer.

Tỉnh Trà Vinh hiện còn 5.404 hộ nghèo, chiếm 1,88% tổng số hộ (trong đó có 3.223 hộ nghèo dân tộc Khmer). Năm 2023, tỉnh phấn đấu giảm 0,5% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 1%./.

Thanh Hòa

Tin liên quan

Xem thêm