An sinh

Xây dựng, nhân rộng mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Kiên Giang

Qua 10 năm thực hiện, chương trình phối hợp về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, được các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ.

Tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

TTXVN - Chiều 29/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 - 2023.

Qua 10 năm thực hiện, chương trình phối hợp về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở từng địa phương. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, được các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ.

Mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng Công an với MTTQ, các tổ chức thành viên trong việc bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” được duy trì; thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động, từng bước đi vào chiều sâu, sáng tạo về nội dung, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Phong trào được gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước và địa phương; kịp thời xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng phong trào, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên toàn tỉnh.

Lực lượng Công an phối hợp với MTTQ, các tổ chức thành viên chủ động phối hợp nắm tình hình đang nổi lên, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, các vụ khiếu kiện, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; đã xử lý kịp thời các vụ việc về an ninh, trật tự không để xảy ra điểm nóng; phối hợp hòa giải thành công 54.307 vụ việc, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; tổ chức, vận động người dân tham gia các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an nhiều nguồn tin tin cậy.

Công an các cấp phối hợp với MTTQ, các tổ chức thành viên tổ chức sơ, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. MTTQ, các thành viên của Mặt trận các cấp tiếp tục duy trì 40 mô hình được Công an tỉnh khảo sát công nhận có hiệu quả. Qua thực hiện, hầu hết các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực.

Lực lượng Công an thực hiện tốt phong trào toàn dân quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Phong trào quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng được quần chúng tham gia tích cực, có hiệu quả. Quần chúng đã tham gia quản lý 134 đối tượng nghiện ma túy, có 39 người tiến bộ. Phong trào toàn dân vận động người phạm tội đang lẩn trốn ra tự thú, tự báo tiếp tục được phát huy hiệu quả, hiện đã vận động được 53 đối tượng ra tự báo, tự thú.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ cho biết, 10 năm qua, công tác triển khai, tuyên truyền vận động thực hiện chương trình phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” được Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an đa dạng hóa về nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện phong trào.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nội dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Mặt trận các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, lực lượng Công an cùng cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất; có kế hoạch phân công cụ thể từng nội dung ký kết liên tịch phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung đã đề ra.

Mặt trận chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động, đảm bảo gần gũi, thiết thực để người dân đồng lòng tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương gương điển hình tiên tiến. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với UBND, các cơ quan liên quan đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Ủy ban MTTQ và Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp./.

Lê Sen

Tin liên quan

Xem thêm