An sinh

Sóc Trăng thông qua tờ trình về mức chi hỗ trợ đặc thù 2 dự án trọng điểm

Sóc Trăng

Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thảo luận, cho ý kiến về tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua biện pháp và mức chi hỗ trợ khác có tính chất đặc thù khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 2 dự án trọng điểm.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu Bế mạc kỳ họp (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Chiều 29/5, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Sóc Trăng họp kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng đã thảo luận, cho ý kiến về tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua biện pháp và mức chi hỗ trợ khác có tính chất đặc thù khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh.

Sau khi thảo luận trên cơ sở quy định pháp luật và tình hình thực tiễn, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết về biện pháp và mức chi hỗ trợ khác có tính chất đặc thù khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh.

Mức chi hỗ trợ khác có tính chất đặc thù bằng 70% mức bồi thường nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết  (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng quy định các trường hợp loại trừ không được hưởng chính sách này, gồm: Trường hợp nhà, công trình xây dựng trên đất Nhà nước thu hồi trước đây đã được bồi thường, hỗ trợ theo quy định, nay lấn chiếm đất để sử dụng; trường hợp nhà, công trình xây dựng sau thời điểm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; trường hợp nhà, công trình xây dựng hình thành sau ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/7/2021 về việc chấn chỉnh tình trạng tăng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, tỉnh được Trung ương quan tâm, chấp thuận, đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh -Sóc Trăng. Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh đã quyết liệt, tập trung tối đa các nguồn lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn được triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đề nghị UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết; bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là những hộ gia đình, cá nhân trong vùng Dự án./.

Trung Hiếu

Xem thêm