An sinh

[Infographics] Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tạo điểm tựa vững chắc cho người lao động lúc rủi ro

Ba tháng đầu năm 2023, gần 1.700 người được giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

(Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam)

TTXVN - Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, nhằm chia sẻ gánh nặng, bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi người lao động bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Với ý nghĩa thiết thực đó, chính sách này đã tạo “điểm tựa” vững chắc, giúp rất nhiều người lao động vượt qua khó khăn.

Năm 2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng và một lần cho trên 8.100 người lao động. Trong 3 tháng đầu năm 2023, con số này là gần 1.700 người.

Cùng với việc chi trả chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng năm còn dành nguồn thu để chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Năm 2022, tổng số tiền chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro, chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là hơn 1,4 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2021. Trong 3 tháng đầu năm 2023, số chi này là 269 triệu đồng./.

Tin liên quan

Xem thêm